Szpital w Radzyniu Podlaskim z dodatkowymi pieniędzmi

Powiaty radzyński i janowski uzyskały dofinansowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia z rezerwy ogólnej w wysokości 80% wartości inwestycji. Kwota 1 599 104 zł zostanie przeznaczona na zakup aparatu RTG typu ramię C, zestawu laparoskopowego i sterylizatora parowego dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, zaś 3 360 000 zł na zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej SP ZZOZ w Janowie Lubelskim.

Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadań. Dokumenty podpisali wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski i starosta janowski Artur Pizoń.

– Zasadniczą forma wsparcia szpitali był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Dla województwa lubelskiego w roku 2022 przeznaczono ponad 32 mln zł. W tych środkach partycypowały także SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim i SP ZZOZ w Janowie Lubelskim. Jednak każda dodatkowa złotówka wsparcia systemu służby zdrowia na poziomie powiatowym cieszy, stąd niezmiernie ważne jest to dofinasowanie zadań z obszaru ochrony zdrowia spoza Funduszu, z rezerwy ogólnej, na które dziś uroczyście podpisujemy umowy – mówił wojewoda lubelski.

Lech Sprawka zwrócił uwagę, że pandemia odsłoniła kilka słabości, z których do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy, m.in. kwestię zabezpieczenia dostaw tlenu oraz niedostatecznej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców. Życzę, aby zakupy wyposażenia, na które dzisiaj podpisujemy umowy, sprzyjały rozwojowi szpitali, ułatwiły organizację profilaktyki zdrowotnej w powiatach i wspomogły szybkie i dobre diagnozowanie pacjentów – dodał.

***

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 mogą być finansowane m.in. inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r. zostały przekazane dla 25 podmiotów leczniczych na realizację 57 zadań: środki Funduszu: 32 100 000 zł, wartość zadań ogółem: 43 089 444 zł, z czego 24 inwestycje budowlane: środki Funduszu: 24 226 360 zł, wartość zadań ogółem: 39 348 918 zł i 33 zakupy inwestycyjne: środki Funduszu: 7 873 640 zł, wartość zadań ogółem: 3 740 526 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim otrzymał na instalację tlenową 1 394 200 zł, zaś Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim na modernizację oddziałów szpitalnych – 1 000 000 zł.

Źródło: LUW
Fot. Katarzyna Link/ LUW