Ogrzewasz tym dom? Sprawdź, czy dostaniesz wsparcie od państwa

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła – poinformowała kancelaria premiera. Założenia przewidują m.in. jednorazowe wsparcie dla gospodarstw ogrzewających się przy użyciu LPG, drewna, pelletu, oleju opałowego oraz wsparcie dla ciepłowni.

Jak poinformowała KPRM, założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidują ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty – wyjaśniono.

Proponowany mechanizm ma polegać na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła, które wykorzystują jednocześnie różne paliwa, średnia cena wytwarzania ciepła będzie określana proporcjonalnie do procentowego udziału danego źródła.

Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – zaznaczyła KPRM.

Wsparcie ma obowiązywać przez cały najbliższy sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym otrzymają jednorazowe dodatki – przewidują założenia. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Jednorazowy dodatek wyniesie: 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy; 1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym; 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Założenia przewidują też tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych. Ma przysługiwać tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021. Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada 2022 r. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc – przewidują założenia.

 

Co już zrobiono?

Gdy inni podczas swoich rządów pokazali swój brak kompetencji, dziś obiecują gruszki na wierzbie, rząd zjednoczonej prawicy działa i wprowadza konkretne rozwiązania:

  • dodatek węglowy – dodatek w wysokości 3 tys. zł, dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe,
  • program „Czyste Powietrze” i „Czyste Powietrze +” – to dotacja na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Można na nią otrzymać od 30 tys. zł do 69 tys. zł lub od 47 tys. zł. do 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem,
  • obniżenie stawki VAT na gaz ziemnyod 1 stycznia z 23 proc. do 8 proc., a od 1 lutego do 31 października 2022 r. z 8 proc. do 0 proc. To duże uszczuplenie dochodów budżetowych państwa, ale bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy ogrzewają gazem swoje mieszkania i domy,
  • obniżenie stawki VAT na energię elektryczną – od 1 stycznia do 31 października 2022 r. z 23 proc. na 5 proc. Rozwiązanie to pozwoli na pozostawienie milionów złotych w kieszeniach obywateli,
  • obniżenie akcyzy na energię elektryczną do minimum unijnego – od 1 stycznia do 31 października 2022 r.,
  • zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię elektryczną – od
   1 stycznia do 31 października 2022 r.,
  • obniżenie stawki VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) – od
   1 stycznia z 23 proc. do 8 proc., a od 1 lutego do 31 października 2022 r. z 8 proc. do 5 proc.,
  • obniżenie podatku VAT na ogrzewanie z sieci, z którego korzystają mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wpłynie to na obniżenie czynszu,
  • obniżenie akcyzy na lekki olej opałowy do minimum unijnego – od 1 czerwca do 31 października 2022 r,
  • dodatek osłonowy – skorzystało z niego nawet 6,8 mln gospodarstw domowych,
  • rządowe wakacje kredytowe – to nawet 8 miesięcy w 2022 i 2023 r. bez spłaty rat kredytowych przez kredytobiorców hipotecznych, którzy zaciągnęli kredyt w złotych polskich na własny cel mieszkaniowy.

Dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu ziemnego opracowano kompleksowy mechanizm wprowadzany ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 r. Ustawa zamraża na rok ceny gazu ziemnego na poziomie cen zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki pod koniec ubiegłego roku. Oznacza to, że pomimo znacznie wyższych wzrostów cen paliwa gazowego, wzrosty tych cen dla odbiorców objętych ochroną taryfową będą ograniczone. Ustawa poszerza także katalog podmiotów korzystających z ochrony taryfowej cen. Prócz gospodarstw domowych, w tym w budynkach wielolokalowych, uprawnione do niej będą również kluczowe instytucje, w tym szpitale, jednostki edukacyjne, kościoły czy ośrodki pomocy społecznej. Ustawa zapewnia również wszystkim spółdzielniom i wspólnotom, które dotychczas z różnych przyczyn nie korzystały z ochrony taryfowej, transparentny i prosty mechanizm pozwalający, z mocą wsteczną, na obniżenie wysokości rachunków za gaz ziemny