Dodatkowe miliardy dla samorządów

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy którego samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł, został wniesiony do Sejmu – wynika z sejmowego wykazu projektów ustaw.

Na liście projektów wniesionych do Sejmu pojawił się rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z informacji zawartej na stronie sejmowej, projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Wśród rozwiązań, jakie wprowadza nowelizacja, jest zapis, pozwalający na przekazanie samorządom dodatkowych środków jeszcze w tym roku. „Projektowany przepis (…) wprowadza podstawę prawną przekazania w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT w łącznej wysokości 13,673 mld zł w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań, w tym szczególnie istotnych obecnie, zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, łączna kwota dodatkowych dochodów składa się z dwóch kwot składowych.

„Pierwsza (7,793 mld zł) – nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji rozwojowej, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki – proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023. Natomiast druga kwota składowa (5,880 mld zł), pozostająca po rozdysponowaniu ww. kwoty odpowiadającej części rozwojowej subwencji ogólnej, zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym rodzajom JST, tj. gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

W latach 2022–2025 samorządy powinny wydać równowartość co najmniej 15 proc. otrzymanych środków na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej.