Coraz bliżej podpisania umowy na realizację S19 Radzyń Podlaski – Kock

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na realizację drogi ekspresowej S19 od Radzynia Podlaskiego do Kocka, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

Część trasy Via Carpatia

W przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka trasy Via Carpatia w województwie lubelskim wybrana została oferta firmy Polaqua, o wartości ok. 626,5 mln zł. Wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy, z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych.

Podpisanie umowy nastąpi po przedłożeniu przez wykonawcę wymaganych dokumentów. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.
S19 wydłuży się o kolejne 18 km

Odcinek Radzyń Podlaski – Kock liczyć będzie ponad 18 km. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz 7 wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Szansa dla regionu

Warto przypomnieć, że o rozbudowę drogi Via Carpatia od początku bardzo mocno zabiegali senator PiS Grzegorz Bierecki oraz Dariusz Stefaniuk (najpierw jako prezydent Białej Podlaskiej, a później poseł). Według naszych parlamentarzystów, trasa jest ogromną szansą dla naszego regionu, by wzmocnić nasze rolnictwo, przemysł, a przede wszystkim turystykę. Z realizacji projektu cieszy się starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, który już dostrzega jego pozytywne aspekty.