Jubileusz 20-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego

20 lat temu pierwsze patrole Inspekcji Transportu Drogowego wyjechały na polskie drogi i od tego czasu nieprzerwanie inspektorzy ITD dbają o bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym. W Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych, administracji rządowej, parlamentarzystów, przedstawicieli służb mundurowych odbyły się uroczyste obchody, nad którymi Patronat Honorowy objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji Inspekcji Transportu Drogowego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Mszy świętej przewodniczył Biskup Polowy Wiesław Lechowicz.

Główne uroczystości odbyły się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury. Wzięli w nich udział m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wiceministrowie resortów współpracujących z ITD, grono parlamentarzystów, liczni kierownicy urzędów centralnych, przedstawiciele służb mundurowych i inspekcji, przewoźnicy drogowi, delegacje zagraniczne, byli Główni Inspektorzy Transportu Drogowego oraz pracownicy i inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz 16 Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego, rozpoczynając galę, przypomniał historię powołania do życia Inspekcji Transportu Drogowego. Podkreślił, że wprowadzenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego Inspekcji Transportu Drogowego było przemyślanym i celowym działaniem.

Polska musiała zapewnić instytucjonalny i profesjonalny nadzór nad transportem drogowym. Był to oczywiście wymóg akcesyjny, ale była to też konieczność wynikająca z analizy poziomu bezpieczeństwa na drogach i negatywnej oceny, jaką wówczas wystawiano branży transportowej, której daleko było do spełnienia europejskich standardów

– mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Pojawiła się nowa służba o wąskiej specjalizacji, a to oznaczało wysoką jakość prowadzonych kontroli i pewność, że jeśli kierowca lub przewoźnik narusza normy – zostaną one wykryte

– dodał Szef ITD.

1 października 2022 r. 80 inspektorów, po półrocznym szkoleniu, rozpoczęło działania kontrolne. Od momentu, kiedy pierwsze załogi ITD wyjechały do pierwszych działań, inspektorzy przeprowadzili blisko 3,5 mln kontroli drogowych oraz 32 tys. kontroli w siedzibach przedsiębiorstw.

Chronimy przede wszystkim polską branżę transportową i współtworzymy warunki dla jej zrównoważonego rozwoju. Nadzór nad transportem to również zapewnienie większej ochrony i bezpieczniejszych warunków pracy tym, którzy realizują usługi transportowe – zawodowym kierowcom. To ochrona dróg i środowiska naturalnego. I co ważne, bezpieczny transport, sprawne technicznie pojazdy, świadomi zagrożeń i swoich obowiązków kierowcy oraz przewoźnicy to większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg

– podkreślił Główny Inspektor.

Na przestrzeni 20 lat kształtowały się struktury Inspekcji oraz przybywało nowych zadań, inspektorzy otrzymywali kolejne uprawnienia umożliwiające m.in. objęcie kontrolami, w ściśle określonych przypadkach, również kierujących pojazdami osobowymi. Od 2011 r. ITD jest jedyną w Polsce formacją, która zarządza systemem fotoradarowym, w którym dziś pracuje ponad pół tysiąca urządzeń. Inspekcja przejęła również zadanie, które wpływa na regulację rynku transportowego poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem uprawnień, jak licencji, zezwoleń i zaświadczeń oraz świadectw kierowcy. Inspektorzy dbają też o szczelność systemu poboru opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg.

Cały czas rozwijamy się, poszukujemy nowych rozwiązań, aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym. Inwestujemy w nowoczesny sprzęt kontrolny. Realizujemy właśnie unikatowy na skalę kraju projekt wzmocnienia potencjału kontrolnego. To nowe furgony, wysokiej klasy zestawy umożliwiające kontrolę tachografów oraz systemów i układów pojazdu, a także – skrojone na miarę potrzeb ITD – Mobilne Jednostki Diagnostyczne. To sprzęt, którym dysponuje tylko Inspekcja Transportu Drogowego. Pozwala on w warunkach drogowych przeprowadzić szczegółową kontrolę stanu technicznego pojazdu, zbliżoną do kontroli, jakie wykonywane są w stacjach diagnostycznych. A więc skuteczność naszych kontroli jest też coraz wyższa

– mówił Alvin Gajadhur.

Szef ITD podkreślił, że formacja skutecznie realizuje powierzone jej zadania, a za tym sukcesem stoi profesjonalna kadra – inspektorzy i pracownicy WITD i GITD.

Dziękuję za to, że dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu dziś z dumą mówimy Inspekcja Transportu Drogowego i z dumą nosimy inspekcyjny mundur. Mundur, który cieszy się coraz większym uznaniem i szacunkiem wśród przewoźników, ale również wśród naszych krajowych i zagranicznych kolegów z innych służb. Jesteście Państwo liderami w kraju, jeśli chodzi o kontrolę transportu drogowego, ale Wasza renoma jest też znana za granicą. Jesteście specjalistami w zakresie wykrywania manipulacji w tachografach, naruszeń czasu pracy czy przewozów towarów niebezpiecznych. To dziś od Was uczą się siostrzane służby z zagranicy

– podkreślił Alvin Gajadhur, dziękując inspektorom i pracownikom administracyjnym za dotychczasową pracę, ogromny trud i zaangażowanie w rozwój instytucji.

Życzenia oraz gratulacje inspektorom ITD w specjalnym nagraniu złożyła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, dziękując m.in. za realizowane projekty edukacyjne.

Bardzo cieszę się, że razem z mężem sprawujemy patronat honorowy nad obecnym jubileuszem. W naszym wspólnym imieniu składam dzisiaj Państwu gorące podziękowanie za profesjonalizm i zaangażowanie w służbie na rzecz bezpieczeństwa komunikacji drogowej. O Państwa wysokich kompetencjach i aktywności przekonałam się osobiście, wielokrotnie uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego, jak też współpracując z Państwem przy organizacji dorocznej akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”. Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa działań, które przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o zasadach bezpieczeństwa

– mówiła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

List skierowany do inspektorów ITD przez Marszałek Sejmu RP Elżbietę Witek odczytała Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.

Jestem przekonana, że dzięki Państwa uwadze oraz profesjonalnemu zaangażowaniu nastąpiła znaczna poprawa w transporcie na polskich drogach, szczególnie w zakresie stanu technicznego autobusów i pojazdów ciężarowych, a także czasu pracy kierowców zawodowych. Przyjmijcie zatem Państwo moje najserdeczniejsze podziękowania za niełatwą pracę, wzorową służbę, jak również zawodową aktywność. Życzę powodzenia w realizacji wszystkich ambitnych planów, bezpiecznych interwencji oraz kolejnych lat pomyślnego rozwoju

– napisała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

W sposób szczególny chciałabym Państwu podziękować za działania, które wybiegają poza zwykłe obowiązki codziennej służby – za programy, które Państwo realizujecie, za działania edukacyjne. Dziękujemy Panie Ministrze i dziękujemy wszystkim Państwu za to wielkie zaangażowanie. W sposób szczególny chciałabym Państwu podziękować za Ukrainę. Za to, co Państwo zrobiliście – jako instytucja, ale i funkcjonariusze w tej codziennej służbie, za każde wsparcie Ukrainy, za wsparcie udzielone wspaniałym i skrzywdzonym ludziom, którzy musieli uciekać w pierwszych miesiącach wojny. Państwo byliście na miejscu i służyliście pomocą. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i satysfakcji w codziennej służbie

– dodała Małgorzata Gosiewska.

Główny Inspektor odczytał list z życzeniami od Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreślono, że „dwie dekady funkcjonowania ITD to lata skutecznych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeciwdziałania degradacji dróg i nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, a także tworzenia warunków dla jego zrównoważonego rozwoju. To lata efektywnej i oddanej pracy wpływającej na kondycję polskiej gospodarki, a przede wszystkim nasze wspólne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to z jednej strony sprawność pojazdów, z drugiej – nowoczesna infrastruktura i odpowiedzialne zachowanie kierowców. Dziś możemy z satysfakcją powiedzieć, że na polskich drogach jest coraz bezpieczniej”.

Obecny na uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podziękował inspektorom za ich codzienną pracę i podkreślił, że instytucja przez lata wyrobiła sobie dobre imię i prestiż.

Jesteście Państwo bardzo ważnym elementem polskiego państwa. Państwo to najwyższa wartość, jaką może wypracować i szanować wspólnota narodowa, wspólnota kulturowa. Państwo to coś niezbywalnego, o co musimy się opierać, co nas chroni, dzięki czemu się rozwijamy. To jest m.in. właśnie zasługa wszystkich pracowników Inspekcji – zespołu, który wszyscy szanujemy. Jesteście nie tylko elementem państwa, ale czymś więcej. Jesteście Państwo także elementem kultury państwa demokratycznego

– podkreślił Wicepremier Piotr Gliński.

Tworzycie Państwo kulturę przez swoje działanie. Dzięki temu, że tworzycie tę kulturę, Wasza praca jest bardziej skuteczna, bo ludzie częściej przestrzegają zasad, zachowują się zgodnie z normami oczekiwanymi przez wszystkich, lepiej się żyje, dzięki funkcjonowaniu instytucji, która jest skuteczna. Jesteście skuteczną, profesjonalną instytucją, podobnie jak wojsko, Policja

– dodał.

W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano, że działania Inspekcji nie ograniczają się jedynie do prowadzonych kontroli drogowych. Inspekcja została doceniona za realizowane na szeroką skalę działania edukacyjne, skierowane do różnych grup uczestników ruchu drogowego.

Bardzo dziękuję za wielką inwencję i pomysłowość w działalności edukacyjno-wychowawczej Inspektoratu Transportu Drogowego. Lekcje z krokodylkiem Tirkiem są nie tylko skuteczne, ale także uatrakcyjniają wiele półkolonii i kolonii oraz uatrakcyjniały lekcje zdalne w trudnym czasie dla uczniów. Chcę podziękować też za państwowotwórczą działalność Inspekcji Transportu Drogowego. Gratuluję skutecznego działania, życzę dalszej wytrwałej pracy na rzecz naszej Ojczyzny i wszystkich Jej mieszkańców

– mówił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Dziś, kiedy dziękujemy Państwu za poczucie bezpieczeństwa na polskich drogach, za to, że możemy z nich korzystać bezpiecznie, chciałabym w te dwie dekady Państwa funkcjonowania przede wszystkim zwrócić uwagę na Państwa nowoczesne działania, nowe technologie, na Państwa ciężką pracę, kierowaną przez Głównego Inspektora i nowoczesne rozwiązania edukacyjne. Państwo wychodzicie poza schemat. Te wszystkie akcje to działania, które podnoszą kulturę, bezpieczeństwo i powodują, że stajemy się bardziej odpowiedzialni. Na kolejne lata życzę spełnienia marzeń, tego, co chcielibyście Państwo w Inspekcji rozwijać

– podkreśliła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Profesjonalna i nowoczesna – taka jest dziś, po 20 latach kształtowania się Inspekcja Transportu Drogowego. Na ten aspekt zwrócili uwagę Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przez 20 lat dokonali zmian na polskich drogach i stworzyli organizację, która dzisiaj jest jedną z najlepszych w Europie. O tym mówią ministrowie transportu, z którymi często rozmawiamy, spotykamy się. Wiele państw bierze przykład z działania i organizacji naszej służby. Rola, która nie była wprost wpisana w ustawie z września 2001 r., to element kulturotwórczy, bo inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego doprowadzili do tego, że zmieniła się kultura traktowania transportu samochodowego

– podkreślił Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inspekcja Transportu Drogowego to organizacja, która zasługuje na wsparcie i takie wsparcie Inspekcji deklarujemy. Nowoczesny sprzęt i nowoczesne technologie są niezbędne, aby inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego mogli bezpiecznie pracować

– dodał Szef resortu infrastruktury.

Jakbym mógł jednym słowem ocenić rozwój i ogromny postęp, jaki na przestrzeni lat dokonała Inspekcja Transportu Drogowego, to tym słowem jest profesjonalizacja. Widać, jak Inspekcja Transportu Drogowego nadąża za wszelkimi nowinkami technologicznymi, za rozwojem transportu drogowego. A transport drogowy na początku XXI w. dokonał ogromnego postępu. Krokiem przełomowym, jeżeli chodzi o swobodę przepływu towarów i osób, było wejście Polski do UE. Inspekcja Transportu Drogowego liczyła wtedy nieco ponad 1,5 roku. Od razu została rzucona na „głęboką wodę”. Doskonale w tej „głębokiej wodzie”, czasami zimnej, sobie radzi

– mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Do życzeń i gratulacji dla inspektorów przyłączyli się również przedstawiciele przewoźników.

Dzisiejszy jubileusz potwierdza, że przez 20 lat Inspekcja rozwijała się niezwykle dynamicznie, osiągając sukcesy na różnych szczeblach. Najważniejszym zadaniem, przed którym stanęła, była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejnym zadaniem była ochrona rynku w odniesieniu do przewozów zarówno autokarowych, jak i towarowych, co udało się osiągnąć niemal w 100%. Bardzo trudny okres pandemii pokazał, że otrzymaliśmy od Państwa bardzo duże wsparcie i pomoc. Zorganizowanie i podjęcie wspólnych działań, wspólnej służby mającej za zadanie niesienie pomocy dla wszystkich firm, które znalazły się w dramatycznej sytuacji, było aktem najwyższego dobra

– dziękował inspektorom Prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych Rafał Jańczuk.

W trakcie gali list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego odczytał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. W imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka list odczytała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka. Gratulacje oraz życzenia od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina odczytał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak.

Szczególnym momentem uroczystości było odznaczenie Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę, a także odznakami honorowymi „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” inspektorów i pracowników ITD. W trakcie uroczystości współpracującym z Inspekcją instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz mediom wręczono statuetki „Partner Bezpieczeństwa ITD”.

Uroczystą galę zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

W uroczystościach uczestniczył również nasz poseł Dariusz Stefaniuk, który jako prezydent Białej Podlaskiej wraz z senatorem Grzegorzem Biereckim zaprosił jeden z wydziałów GITD, by swoją siedzibę miał w naszym mieście.