Wręczono promesy młodym strażakom

9 listopada 2022 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Środki te zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli:

– Poseł na Sejm RP – Dariusz Stefaniuk,

– Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj,

– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Grzegorz Alinowski,

– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. Artur Tomczuk wraz z zastępcą,

– Komendant Powiatowy PSP w Parczewie – st. bryg. Leszek Szymański,

– Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. Sylwester Wiąckiewicz,

– przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko oraz Wojt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski,

– druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes,

przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Uroczystość skupiła druhów i strażacką młodzież z 24 jednostek OSP z powiatu bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego.

Uroczystość wręczenia promes rozpoczął Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, witając zaproszonych gości.

Promesy wręczyli poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymały:

z powiatu bialskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Drelów;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Sławacinek Stary;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Tuczna;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Chotyłów;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Swory;
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Łomazy;
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Lubenka;
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Rogoźnica;
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Zalesie;
 10. Ochotnicza Straż Pożarna Krzewica;
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim;
 12. Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczyca;
 13. Ochotnicza Straż Pożarna Jelnica;
 14. Ochotnicza Straż Pożarna Huszcza;

z powiatu parczewskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Jasionka;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Koczergi;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Parczew;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Podedwórze;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Gęś;
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Kolano;
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Dębowa Kłoda;

z powiatu radzyńskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Wohyń;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Czemierniki;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Domaszewnica.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Źródło: KM PSP Biała Podlaska
Fot. podlaski.info