Nowa droga w Romanowie. Polska Wschodnia już się „nie zwija”. Ona się rozwija!

K0lejna inwestycja w naszym regionie. W miejscowości Romanów w gminie Janów Podlaski wybudowano długo oczekiwaną drogę gminną. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. poseł Dariusz Stefaniuk, reprezentujący zarząd województwa Dariusz Litwiniuk, szef bialskiej filii Urzędu Marszałkowskiego, oraz wójt gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk.

W ramach inwestycji wybudowano drogę w miejscowości Romanów o długości 974 m, z nową nawierzchnią bitumiczną o szerokości jezdni min. 5,0 m. Jest to kluczowa droga dla mieszkańców wsi Romanów, z której korzystać będą na co dzień. Budowa tej drogi przyczyni do poprawy jakości życia mieszkańców Romanowa, w tym rozwoju obszaru wiejskich. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej prowadzi do likwidacji zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.
Inwestycja objęła ponadto:

– budowę włączenia do drogi powiatowej nr 1029L
– budowę zjazdów i dojść do furtek
– przebudowę linii energetycznej niskiego napięcia
– budowę kanału technologicznego
– nowe oznakowanie drogi

Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich jest jednym z głównych celów PROW 2014-2020.
Umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Gminą Janów Podlaski a Samorządem Województwa Lubelskiego zawarta została 29.05.2020. Inwestycja zrealizowana została w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.


Etap 1 dotyczył opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której dnia 01.10.2021 wydana została Decyzja Starosty Bialskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Etap 2 dotyczący robót budowlanych zakończony został, zgodnie z umową w terminie do
31.10.2022 r. Odbioru technicznego dokonano 10.10.2022 r.
Witam, trochę informacji o drodze:
Wartość inwestycji wyniosła 1 787 164,50 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania to 586 067,00 zł.