Grzegorz Bierecki: najważniejszym priorytetem rządu jest troska o polskie rodziny

Jak wielokrotnie przekonywał senator Grzegorz Bierecki, sercem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości jest troska o polskie rodziny, ich ochrona i zapewnienia stabilnych warunków do rozwoju. Stąd decyzje o wsparciu polskich rodzin w wielu wymiarach.

Rodzina jest fundamentalną komórką społeczną, stąd działania władz ukierunkowane są na zapewnienie jej bezpieczeństwa i silnych podstaw dla jej funkcjonowania. Widać to po liczbach.  Co roku zwiększane są środki pieniężne, które trafiają do polskich rodzin, wzmacniając ich budżety. W tym roku na politykę rodzinną przeznaczono blisko 86 mld zł. Dla porównania w 2015 r. było to ok. 32 mld zł.

– Wiemy jak kosztowne w każdym wymiarze jest wychowanie nowego pokolenia. Rolą państwa jest współdzielenie tego wysiłku. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że to rodzice najmłodszych dzieci wymagają szczególnego wsparcia państwa w opiece nad ich pociechami. Musimy stworzyć im odpowiednie warunki, by umożliwić – jeśli tylko chcą – podejmowanie pracy. Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy dzieci są jeszcze bardzo małe – wyjaśnia senator.

Za tymi słowami idą wymierne działania. W tym roku uruchomiono dodatkowe wsparcie finansowe dla młodych rodziców – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w kwocie 500 zł i dofinansowanie do pobytu w żłobku w kwocie 400 zł. O takiej kwocie rodzice mogli tylko pomarzyć za czasów naszych poprzedników.

Od 2016 r. sukcesywnie rozbudowywany jest system wsparcia rodzin i opieki nad dziećmi. Na programy wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci (500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dofinansowanie do opieki żłobkowej) przeznaczono już 215 mld zł.

Realizujemy jest także program Maluch+. To aktualnie najważniejszy projekt w obszarze wczesnej edukacji i opieki. Przed nami kolejna jego odsłona z ponad dwukrotnie wyższym budżetem wynoszącym 5,5 mld zł.

Warto zauważyć, że są to pieniądze przeznaczone dla każdej nawet najmniejszej gminy. Dzięki nim liczba miejsc dla najmłodszych dzieci zwiększy się o dodatkowe 102 tys. miejsc dla najmłodszych z blisko 230 tys. obecnie.

– Program „Maluch plus” zmienia się zasadniczo. Nie będzie to program jednoroczny, ale wieloletni. Są na to wystarczające środki, ale cały czas będziemy analizować sytuację – podkreśliła niedawno  w rozmowie z PAP.pl minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Opracowaliśmy algorytm i w zależności od tego, ile samorządom jest potrzebnych miejsc opieki żłobkowej, jak wygląda użłobkowienie na danym terenie i jaka jest zasobność danego samorządu, to według tych algorytmów poinformujemy samorządy, że mają daną kwotę na utworzenie tylu miejsc – powiedziała i zaznaczyła, że wówczas samorządy mogą zgłaszać swoje zainteresowanie programem – Osiągamy wtedy swój cel, aby powstał żłobek w każdej gminie. Ale nie na siłę, tylko wtedy, kiedy jest potrzebny, a samorządy są najbliżej swoich mieszkańców i wiedzą, jakie są potrzeby na danym terenie” – podkreśliła Maląg.