Bartłomiej P. stanie przed sądem

Bartłomiej P. to jedna z najbardziej wpływowych postaci w naszym regionie. Nie są tajemnicą jego polityczne sympatie i bardzo rozległe znajomości. Na imperium P. składa się m.in. bialskie Centrum Handlowe Rywal, logistyczny biznes w Małaszewiczach, a przez pewien czas był bliski zakupu lotniska w Gdyni. Według prokuratury Bartłomiej P. doprowadził co najmniej 177 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości co najmniej 1,7 mln zł. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia!

„Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zawiadamia osoby pokrzywdzone przesłuchane w charakterze świadków w toku śledztwa sygn. akt PO II Ds. 180.2018, dotyczącego oszustwa przy zawarciu umowy sprzedaży akcji Kompanii Węglowej S.A. oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., że w dniu 30 listopada 2022 roku został w przedmiotowej sprawie skierowany do Sądu Okręgowego w Rybniku akt oskarżenia:

– o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art.12 § 1 kk oraz z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk przy zast. art. 12 § 1 kk przeciwko Bartłomiejowi P., Annie P. oraz Agacie Sz.

W toku postępowania były prezes zarządu spółki usłyszał zarzuty doprowadzenia co najmniej 177 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej wysokości co najmniej 1,7 miliona złotych.

Chodziło o rzekomo niezapłacone przez nich weksle, będące zabezpieczeniem nabytych nieodpłatnie akcji koncernu energetycznego. Górnicy mieli być zmuszani do zapłaty kwot rządu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według spółki, której prezesem był wówczas Bartłomiej P., emerytowani górnicy nie wywiązali się z postanowień umowy, ponieważ nie figurowali w ewidencji osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. W konsekwencji Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej uwzględnił powództwa, nakazał pozwanym zapłatę dochodzonej kwoty z ustawowymi odsetkami i obciążył ich kosztami procesu…