Pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu wigilijnym w Janowie Podlaskim

W tym roku miejscem spotkania był Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim – położony w pięknym zakątku na wschodnich rubieżach naszego kraju.

Spotkanie swoją  obecnością uświetnili: Zastępca Komendanta Głównego OHP Pan Piotr Modzelewski, Krajowy Duszpasterz OHP – ks. Prałat Jarosław Sroka, Wojewódzcy Komendanci, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, Wojewódzcy Duszpasterze, Główni Księgowi i Księgowe a także zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kolegiacie Janowskiej, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, ordynariusza diecezji siedleckiej,  który wraz z duszpasterzami sprawował Eucharystię w intencji wspólnoty Ochotniczych Hufców Pracy i wygłosił homilię.

Następnie oficjalne uroczystości przeniosły się do zabytkowych podziemi Zamku Biskupiego. Zaproszonych gości przywitał gospodarz miejsca Pan dr Karol Sudewicz – Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się wspólnym kolędowaniem z Kapelą i Zespołem Pieśni i Tańca „Podlasiacy” z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, następnie do zgromadzonych gości przemówił Komendant Piotr Modzelewski, który w imieniu Pani Komendant Małgorzaty Zwiercan złożył wszystkim uczestnikom spotkania życzenia – zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: przedstawiciele samorządu, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących i wspierających na co dzień Ochotnicze Hufce Pracy.  Jako pierwszy głos zabrał Pan Poseł Krzysztof Michalkiewicz prezes PFRON, następnie życzenia złożyła Pani Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty oraz w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Pani Barbara Barszczewska – Radna Sejmiku. Odczytano również okolicznościowe listy od Ministra Edukacji i Nauki – prof. Przemysława Czarnka oraz Komendanta Głównego Policji – gen. Jarosława Szymczyka.

Kolejnym ważnym punktem programu było wręczenie pamiątkowych medali za zasługi dla Ochotniczych Hufców Pracy, które w tym roku otrzymali:

  • Pan Poseł Krzysztof Michalkiewicz – prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Ksiądz Prałat Jarosław Sroka – Duszpasterz Krajowy Ochotniczych Hufców Pracy oraz
  • Pan Krzysztof Świerczek, z zarządu PKP Intercity.

Zgodnie z polską tradycją wigilie poprzedza modlitwa i wysłuchanie fragmentu ewangelii Św. Łukasza, którą odczytał nasz duszpasterz Ks. Prałat Jarosław Sroka. Modlitwę poświęcenia białych opłatków symbolizujących Nowonarodzonego Jezusa – odmówił Ksiądz bp Kazimierz Gurda, wyrażając jednocześnie wdzięczność za możliwość uczestniczenia w spotkaniu opłatkowym OHP. Po przełamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy przy dźwiękach kolęd w wykonaniu zespołu „Podlasiacy”.