Studenci i MOK zbadali potencjał Terespola. Powstał bardzo ciekawy raport

Studenci Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, będący praktykantami terespolskiego Miejskiego Ośrodka Kultury ,zrealizowali badania dotyczące kulturalnego potencjału miasta. Celem ich było poznanie postaw (wiedzy, uczestnictwa, oceny i oczekiwań) lokalnej społeczności wobec oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu. Diagnoza pozwoli dopasować i uatrakcyjnić ofertę kulturalną do potrzeb i preferencji mieszkańców miasta.

Diagnozy badawcze MOK Terespol przeprowadza w miarę regularnie już od lat. Pierwszy raport powstał z 2008 roku! Cieszy, że zarządzający ośrodkiem wyciągają wnioski z ankiet i dostosowują ofertę do potrzeb terespolan.

Wyniki pokazują, że najwięcej, bo około połowy badanych, jest średnio zainteresowanych historią i życiem społecznym swojego miasta. Z kolei swoje zainteresowanie historią wyraziło 35% respondentów a 44% życiem społecznym.  Spośród form spędzania czasu wolnego przeważały: spotkania z rodziną i znajomymi, spędzanie czasu w Internecie, oglądanie filmów i programów w TV
oraz chodzenie na spacery. Zdecydowana większość respondentów (3/4) nie przejawia też żadnej aktywności społecznej w postaci członkostwa w organizacji non-profit. Badani uznali, że najbardziej brakuje w mieście: miejsc spędzania czasu wolnego (51%), ofert pracy (48%), atrakcji turystycznych (39%), ciekawej oferty kulturalno- rozrywkowej (34%) a także pieszego ruch przygranicznego (33%).

Internauci pozytywnie ocenili działalność MOK. Połowa uznała, że ich lokalna instytucja kultury działa dobrze a dodatkowo 38%, że bardzo dobrze! Część badanych ma świadomość, że kulturą
w mieście zajmuje się także: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol oraz np. szkoły (ALO i SP1) i Miejska Biblioteka Publiczna.

Również pozytywnie oceniono sposób promocji MOK określając, że o organizowanych działaniach i wydarzeniach najczęściej dowiadują się właśnie z Internetu, głównie z portalu Facebook (80%) a także z strony internetowej MOK (42%), od znajomych (30%) a co 4 osoba wymieniła plakaty na słupach.

Mieszkańcy najbardziej cenią sobie coroczny festyn pn. ,,Niedziela w Terespolu” (w tym roku pozytywnie oceniony został przez ponad połowę badanych), Finał WOŚP, Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich, piknik z okazji Dnia Dziecka a także działania rekreacyjne.

W ofercie kulturalnej brakuje im głównie koncertów muzycznych, kina i teatru co w domyśle można uznać, że także odpowiedniego do tych wydarzeń miejsca – sali widowiskowej.

Badania przeprowadzone zostały na przestrzeni września i października 2022.