Ogłoszono wyniki rządowego programu Klub 2022

Ogłoszono właśnie wyniki rządowego programu „KLUB” 2022, który ma zaktywizować lokalne społeczności do zmagań fizycznych, którego operatorem jest Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. 

Cele Programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Finansowanie:
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),

Operator Krajowy:
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS),

Uczestnicy Programu:
kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

Podstawowe wymogi dla klubów:
• prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku
o dofinansowanie – wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,,
• wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych,

Bezpośredni uczestnicy Programu:
wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia,

Termin realizacji:
kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2022,

Przeznaczenie środków:
• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
• zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio dniowy),

Wysokości dofinansowania:
• kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych, z tego na wynagrodzenie szkoleniowca/ów – 6 tys. złotych,
• kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych, z tego na wynagrodzenia szkoleniowców – 9 tys. złotych,

Dodatkowe wymogi dla uczestników Programu:
wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu, przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,

Udział w zadaniu „środków własnych”:
• wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5 % całości kosztów zadania,
• udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy,
• udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów

Wyniki z naszego regionu:

Miasto Biała Podlaska:

Bialskie Stowarzyszenie Koszykówki Kadet Biała Podlaska  – 10000,00

Uczniowski Klub Sportowy Jagiellończyk Biała Podlaska – 10000,00

UKS Piatka Plus Biała podlaska Biała Podlaska – 10000,00

SZKOLNY KLUB SPORTOWY „SZÓSTKA” TPS Biała Podlaska – 10000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” Biała Podlaska – 15000,00

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” Biała Podlaska – 15000,00

Uczniowski Klub Sportowy Pionier PSW Biała Podlaska – 15000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Serbinów” Biała Podlaska – 10000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Biała Podlaska Biała Podlaska – 15000,00

 

Powiat Bialski:

Akademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach, Łomazy –  10000,00

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny Niwa Łomazy Łomazy bialski lubelskie 10000,00

Ucznowski Klub Sportowy „Dwójka” – Akademia Piłkarska Międzyrzec Podlaski bialski lubelskie 10000,00

Uczniowski Klub Sportowy Trójka Miedzyrzec Podlaski Międzyrzec Podlaski bialski lubelskie 15000,00

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny Tytan w Wisznicach Wisznice bialski lubelskie 10000,00

 

Powiat Radzyński:

Radzyński Klub Karate Kyokushin „RAPTOR”, Białka –  10000,00

Gminny Klub Sportowy „Absolwent”,  Domaszewnica – 10000,00

Klub Sportowy GROM, Kąkolewnica – 10000,00

Radzyńskie Towarzystwo Szachowe – Radzyń Podlaski Radzyń – 10000,00

KLUB SPORTOWY „MŁODZIEŻÓWKA” W RADZYNIU PODLASKIM – Radzyń Podlaski Radzyń – 10000,00

UKTS ALFA – Radzyń Podlaski Radzyń – 10000,00

 

Powiat Parczewski:

Klub Sportowy Olimpia Jabłoń,  Jabłoń – 5000,00

Ludowy Klub Sportowy Agrotex Milanów, Milanów – 10000,00

Uczniowski Klub Sportowy Zodiak,  Sosnowica – 10000,00