Kolejne osiedla przyjazne służbom ratunkowym

Już siedem szlabanów wjazdowych na terenie Radzynia Podlaskiego posiada system sterujący opracowany w Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej w ramach projektu „Osiedle przyjazne służbom ratunkowym” pod patronatem honorowym Senatora RP Grzegorza Biereckiego  oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W najbliższym czasie takie sterowniki zamontowane zostaną w czterech kolejnych lokalizacjach.

Szlabany na co dzień zapewniają mieszkańcom osiedli zamkniętych komfort i bezpieczeństwo, jednak stanowią duże wyzwanie i przeszkodę dla zespołów ratownictwa medycznego oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Ograniczona dostępność wydłuża czas dotarcia do pacjenta i zabiera cenny czas na udzielenie medycznych czynności ratunkowych. Dzięki systemowi, który opracowany został w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej otwarcie szlabanów możliwe jest za pomocą jednego przycisku. Służby wyposażone są w radiowe piloty SOS, umożliwiające otwarcie każdego szlabanu lub bramy wyposażonej w system zdalnego otwierania. W 2022 roku takie rozwiązanie zastosowane zostało w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej, Fieldorfa oraz Żeromskiego. W najbliższym czasie tych punktów będzie więcej, bo w I kwartale 2023 roku planowany jest montaż sterowników w kolejnych lokalizacjach Białej Podlaskiej.

Bezpieczniej mogą się czuć również mieszkańcy Radzynia Podlaskiego. Urządzenia sterujące w ramach projektu „Osiedle przyjazne służbom ratunkowym” zamontowane zostały na szlabanach mieszczących się przy ul. Spółdzielczej, Chmielowskiego, Wojska Polskiego, Bulwary oraz Warszawskiej. Kolejne cztery sterowniki  mają zostać zainstalowane przy siłownikach zamykających bramy wjazdowe przy blokach wspólnot samorządowych w Radzyniu Podlaskim, najprawdopodobniej jeszcze w styczniu.

Opracowany przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej projekt stanowi innowacyjne rozwiązanie w skali kraju, zarówno pod względem technologicznym, jak
i organizacyjnym. Stanowi on idealne rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia osiedli zamkniętych, w technologie zwiększające bezpieczeństwo ich mieszkańców.