Senator Bierecki: dzisiaj spłacamy dług wdzięczności wobec mieszkańców polskiej wsi

– Polska wieś jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego w całej Polsce. Dzisiaj spłacamy dług wdzięczności wobec mieszkańców polskiej wsi – tych, którzy w nieprzewidywalnych często warunkach pogodowych, w bardzo trudnych okolicznościach gospodarczych realizowali nie tylko interes Polski, ale po prostu byli tymi, którzy zapewniali żywność dla wszystkich Polaków – powiedział w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki, mówiąc o nowych rozwiązaniach dotyczących emerytur rolniczych.

Wprowadzone niedawno rozwiązania porządkują system waloryzacji emerytur rolniczych. To także też dojście do sprawiedliwości poprzez powiązanie emerytury z KRUS
z najniższą emeryturą w ZUS. Działania te mają na celu przede wszystkim wyrównanie szans, zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, do gospodarowania na wsi. Tak, żeby wieś nie wyludniała się, a żeby była bardzo dobrym miejscem do życia.

– Chcemy zwiększyć emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS – wyjaśnia w rozmowie z naszym portalem Bierecki i przekonuje, e rozwiązanie to efektywnie doprowadzi do faktycznego zrównania emerytury z KRUS z emeryturą z ZUS.

Przypomnijmy, że po zmianie, obowiązywać będzie także sprawiedliwa waloryzacja emerytur rolniczych i z ZUS.

Najważniejsze rozwiązania:

• Dzięki dodatkom, podstawowa emerytura z KRUS będzie zrównana z minimalną emeryturą z ZUS.
• Obowiązywać będzie podobny schemat waloryzacji emerytury z ZUS i KRUS.
• Możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu:
–  prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej;
–  prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.
• Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł.

 

Fot. Julita Szewczyk/Fratria