Zapraszamy na uroczystości 160 Rocznicy Powstania Styczniowego w Kodniu

Uroczystości w ramach realizacji projektu „Zwycięska Bitwa o Kodeń w pierwszym dniu Powstania Styczniowego” dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach „Programu Dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

W programie:

11:00 – „Na Kodeń marsz!” przemarsz z lasku „Borek” do Kodnia

12:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz powstańców styczniowych w ….

13:10 – inscenizacja ataku powstańców na garnizon rosyjski z 22/23 stycznia 1863 r. (park w Rynku)

13:40 – uroczystości przy „Kamieniu Powstańców”

14:20 – „ognisko powstańcze” obok remizy OSP w Kodniu.

– Powstanie styczniowe na zawsze pozostanie świadectwem nieujarzmionej siły wolności – napisał prezydent Andrzej Duda w przesłaniu z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Prezydent przypomniał, że „sto sześćdziesiąt lat temu wybuchło powstanie styczniowe”. „Było ono największym i najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym na ziemiach Rzeczypospolitej rozdartych przez zaborców. Z bronią w ręku Polacy wystąpili przeciwko carskiemu imperium, nieuznającemu naszych praw do samostanowienia i niszczącemu polskość w procesie zaciekłej rusyfikacji. Nasz naród przemówił potężnym głosem dumy i protestu, który stopniowo narastał w coraz liczniejszych, krwawo tłumionych manifestacjach patriotycznych, aż po płomień niepodległościowej insurekcji” – dodał prezydent.Duda przytoczył dane według, których „od 22 stycznia 1863 roku do wiosny 1864 roku powstańcy stoczyli około 1200 bitew i potyczek”. „Wojna partyzancka ogarnęła wielkie tereny przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, sięgając Litwy, Białorusi i Ukrainy. Niestety, w sensie militarnym powstanie poniosło klęskę. Mimo początkowych sukcesów i ogromnego heroizmu oddziały powstańcze nie były w stanie pokonać przeważających sił armii carskiej. W walkach zginęło blisko 20 tysięcy powstańców. Polacy doświadczyli brutalnych represji. Tysiącom uczestników insurekcji przypadł gorzki los emigrantów. Trauma po okrutnie zdławionym powstaniu położyła się cieniem na egzystencji całego społeczeństwa” – dodał.

„Pochylamy głowy przed heroizmem powstańców styczniowych. Miejsca bitew i powstańcze mogiły stały się w narodowej świadomości miejscami uświęconymi, symbolami walki, patriotycznej ofiarności i męczeństwa. Kolejne polskie pokolenia otaczały je i zawsze będą otaczać troskliwą opieką oraz pełną wdzięczności czcią” – podkreślił prezydent. Andrzej Duda napisał, że „w imieniu niepodległej Rzeczypospolitej serdecznie dziękuje organizacjom, instytucjom, wspólnotom, środowiskom i osobom, które pielęgnują pamięć o bohaterach naszej historii z lat 1863–1864”. „Składam wyrazy uznania wszystkim, którzy włączają się w uroczyste obchody 160. rocznicy powstania styczniowego. Z dumą i wrażliwością, z poczuciem odpowiedzialności za losy Ojczyzny odczytujemy tę wielką lekcję historii, niesiemy patriotyczne zobowiązanie wobec naszego dziedzictwa” – dodał prezydent.