Autostrada powstaje mimo zimy!

Pomimo przerwy zimowej, którą wykonawcy mają zapisaną w kontraktach, prace na budowach nie zostały wstrzymane. Pomiędzy obwodnicą Mińska Mazowieckiego a Siedlcami oraz na odcinku Swory – Biała Podlaska prowadzone są roboty w terenie. Trwają postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla trzech odcinków pomiędzy Siedlcami a Sworami. Uzyskanie decyzji umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót budowlanych.
 

Mińsk Mazowiecki – Siedlce (ok. 37,5 km)

Budowę tego fragmentu A2 podzieliliśmy na trzy odcinki realizacyjne. Na dwóch z nich, Kałuszyn – Groszki i Gręzów – Siedlce, od grudnia 2021 r. trwają roboty. Dla trzeciego, Groszki – Gręzów, w grudniu 2022 r. uzyskaliśmy decyzję ZRID. Wykonawca prowadzi już wycinkę drzew i wykonuje palowanie pod obiekty inżynierskie.
Na pozostałych odcinkach wykonawcy prowadzą zaawansowane prace ziemne związane z budową nasypów drogowych dla trasy głównej i dróg serwisowych. Okres zimowy wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na dotrzymanie reżimu technologicznego. Na obiektach inżynierskich prace trwają w pełnym zakresie. Wykonywane są m.in.: zbrojenie, deskowanie, betonowanie, fundamentowanie. Ponadto budowane są zbiorniki retencyjne, kanalizacja, przebudowywane są również kolizje z istniejącą siecią podziemną.

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej kontraktu: a2minsk-siedlce.pl

Siedlce – Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

W kwietniu 2021 r. podpisaliśmy umowy na cztery odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech z nich, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Szacujemy, że na przełomie I i II kwartału 2023 r. otrzymamy decyzje ZRID, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie.

Dla czwartego odcinka, Swory – Biała Podlaska, 16 września br. Wojewoda Lubelski wydał decyzję ZRID, dzięki czemu mogliśmy przekazać wykonawcy plac budowy. Obecnie realizowane są prace ziemne i odwodnieniowe na trasie głównej. W zakresie obiektów mostowych prowadzone są roboty zbrojeniowe, palowanie, betonowanie ław fundamentowych i słupów. Ponadto budowany jest zbiornik retencyjny, prowadzone są prace melioracyjne. Przebudowywane są kolizje z sieciami podziemnymi.

Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej kontraktu: a2-siedlce-bialapodlaska.pl

Biała Podlaska – granica państwa w Kukurykach (ok. 32 km)

We wrześniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie dla przedłużenia A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią w Kukurykach. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID, będzie przygotowanie materiałów do przetargu i ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji.

Przypomnijmy, że wielkim orędownikiem powstania autostrady do granicy państwa jest senator Grzegorz Bierecki.