Dużo wyższe emerytury dla rolników. Wiemy, ile wyniosą

Procedowany obecnie w Parlamencie projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników pozwala na powiązanie emerytury podstawowej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)  z wysokością najniższej emerytury w systemie powszechnym (ZUS).

Zgodnie z ww. projektem emerytura podstawowa, która służy do wyliczenia emerytury rolniczej (KRUS), będzie równa kwocie 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (ZUS). W 2023 r. najniższa emerytura z ZUS wzrośnie do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa, stanowiąca składową do wyliczenia emerytury rolniczej (KRUS), wynosić będzie 1429,60 zł (tj. 90% najniższej emerytury wypłacanej z ZUS). Emerytura podstawowa nie stanowi całości emerytury wypłacanej rolnikowi a jest jej składową. Świadczenie wypłacane rolnikowi stanowi dopiero kwota stanowiąca iloczyn aktualnej emerytury podstawowej oraz wskaźnika wymiaru emerytury wyliczanego indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy.

Zgodnie z już obecnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli obliczona emerytura rolnicza z KRUS będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS to zostanie ona podwyższona do kwoty najniższej emerytury. Oznacza to, że emerytura rolnicza z KRUS nigdy nie będzie mniejsza od najniższej emerytury z ZUS. W 2023 r. będzie to zatem nie mniej niż 1588,44 zł.

Wysokość emerytury rolniczej uzależniona jest od długości okresów pracy w gospodarstwie rolnym i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz wysokości opłaconych składek.