Radzyń jeszcze piękniejszy. Otwarto odnowiony Rynek. Grzegorz Bierecki: Radzyń to miasto szczęśliwe

Oficjalne otwarcie zrewitalizowanego Rynku odbyło się 10 lutego. – Dla środowiska radzyńskiego to wyjątkowa chwila – powiedział Burmistrz Jerzy Rębek, wyrażając wdzięczność Panu Bogu oraz osobom życzliwym i oddanym radzyńskim sprawom, którzy to dzieło w różny sposób wspierali.

Historia inwestycji

Od kilkudziesięciu lat temat uporządkowania tego zdegradowanego miejsca w centrum miasta istniał w przestrzeni publicznej, ale został zrealizowany przez obecnego Burmistrza Jerzego Rębka. Rewitalizacja Rynku była częścią projektu, obejmującego również remont korpusu głównego Pałacu Potockich z dziedzińcem. Włodarz Miasta przedstawił historię realizacji inwestycji.

W 2016 Miasto przystąpiło do sporządzenia dokumentacji technicznej, w roku 2017 otrzymało pozwolenie na budowę. Realizację umożliwiło uzyskane w 2020 solidne wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. – To Dobra Zmiana sprawiła, że w tym czasie mogliśmy skorzystać z ogromnej pomocy finansowej – podkreślił burmistrz Jerzy Rębek. Na rewitalizację Rynku Miasto otrzymało 2 mln 300 tys. zł z funduszy europejskich za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, poza tym uzyskało pomoc od władz państwowych z Rządowych Funduszy Inicjatyw Lokalnych w wysokości 923 tys. zł, ze środków własnych Miasto dołożyło tylko 200 tys. zł, czyli około 5%. – Rzecz niespotykana, ale możliwa obecnie, gdy możemy korzystać z programów pomocowych – podsumował Burmistrz. Miasto mogło też korzystać z życzliwości innych instytucji. -Gdy w trakcie remontu pojawiła się potrzeba wykonania napowietrznej linii energetycznej, która wcześniej nie była planowana, z pomocą pospieszył prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek. Linia została wykonana bez obciążania budżetu Miasta.

Efekt remontu

Remont był prowadzony od czerwca do listopada 2022 r. Odbiór techniczny odbył się 9.11. ubiegłego roku. Obecny plac nie przypomina zupełnie zdegradowanej przestrzeni, istniejącej tu jeszcze kilka miesięcy temu: powierzchnia została pokryta granitowymi płytami, pojawiła się fontanna, ustawionych zostało wiele ławek. Plac będzie dobrym miejscem wypoczynku i spotkań, bo nie będzie betonową pustynią: oprócz dwóch starych drzew pojawiło się 18 już wyrośniętych, bo ok. 6-metrowych lip o odpowiednio dużych koronach, które zapewnią strefy cienia. Są zasadzone w ziemi, a nawadniane kropelkowo. Pod drzewami są wydzielone pasy zieleni, ustawiono liczne wazony, w których na wiosnę rozkwitną kwiaty.

Podczas uroczystości dokonano otwarcia Rynku poprzez przecięcie wstęgi. Następnie dziekan radzyński, proboszcz parafii Świętej Trójcy w Radzyniu ks. kan. Krzysztof Pawelec dokonał jego poświęcenia.

Po poświęceniu głos zabrali zaproszeni goście.

Ryszard Madziar odczytał fragment listu Premiera Jacka Sasina, który podkreślił: „Działania, których końcowy efekt będziemy mogli podziwiać, potwierdzają, że współczesna technologia z powodzeniem może komponować się z historycznymi miejscami pamięci” i tworzyć przestrzeń użyteczności publicznej.

Doradca Premiera Jacka Sasina wspominał wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Radzyniu w 2020 r. – Burmistrz zaprosił w to miejsce Pana Prezydenta i zapowiedział remont Rynku, dodając, że brak mu części środków na inwestycję. Wkrótce pojawiły się na ten cel środki rządowe – ok. 1 mnl zł. Dzięki temu Miasto dołożyło jedynie 5% kosztów inwestycji. Jest wielu przyjaciół miasta, którzy wspierają jego rozwój – dodał Ryszard Madziar.

Grzegorz Bierecki Senator RP:

Radzyń to miasto szczęśliwe – ma wielu przyjaciół, wielu chce coś dobrego zrobić dla tego miasta. Warto to robić, gdy widzi się efekty tej pracy. Gratulujemy szczęśliwego połączenia przyjaciół i dobrego burmistrza, który niestrudzenie dba o to miasto, sprawia, że pięknieje i znajduje takie rozwiązania, że realizuje to za 5% z budżeu Miasta. Tu widzimy efekty tego połączenia, niech Radzyń pięknieje!

Monika Pawłowska – Posłanka na Sejm RP:

Gratuluję inwestycji. Nie byłoby tego, gdyby nie kierunek rządu PiS, który inwestuje w małe ojczyzny, Polskę Wschodnią – wcześniej zapomnianą. W skali kraju tych przedsięwzięć są tysiące, bo ważne jest, by nasze małe ojczyzny się rozwijały

Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP:

Jerzy Rębek to urodzony samorządowiec z doświadczeniem parlamentarnym. Niedawno jeszcze twierdzono, że burmistrz pisze złe wnioski, co okazało się kompletną nieprawdą. Radzyń płynie już mlekiem, zacznie płynąć miodem. Niech nam pięknieje. Służy temu stworzony przez PiS program zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej, dzięki któremu jesteśmy doceniani i zauważani zarówno przez rząd jak i władze województwa.

Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego:

Radzyń jest piękny, mam nadzieję że stanie się perłą Lubelszczyzny dzięki takim działaniom, jakie realizuje Jerzy Rębek z całą społecznością.

Okazało się, że jeśli się chce, to można wszystko – także odbudować ten Rynek za 3,2mln, rewitalizować najpiękniejszy Pałac Potockich w Polsce, bo śmiem twierdzić, że jest ładniejszy od Pałacu Branickich, porównywalny z Sanssouci pod Poczdamem. Tylko trzeba mieć dobrą wolę i patrzeć przez pryzmat społeczności, a nie polityki. Mój poprzednik pochodzący z niedalekiej miejscowości stwierdził kiedyś na sesji, że to był zły wniosek [na rewitalizację pałacu i centrum miasta]. Oczywiście uśmiechnąłem się, bo wniosek zawsze był bardzo dobry. Problem leżał gdzie indziej… W samorządzie nie ma barw politycznych. Tu są ludzie i tych 27 mln z pieniędzy unijnych, które tu spłynęły na odbudowę pałacu i Rynku, to są wspólne pieniądze – bez barw politycznych. Za to już można coś zrobić. Rząd RP wspiera takie małe miejscowości, szczególnie we wschodniej Polsce. Pieniądze unijne są ważne, ale są dodatkiem do tego, co robi budżet państwa.

Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski

Rynek to miejsce spotkań ludzi – w celach zarobkowych, kulturalnych, także wymiany myśli, nawiązywania kontaktów. Życzę by ten radzyński Rynek był miejscem spotkań integrującym całą społeczność miasta, powiatu, a wraz z rozwojem infrastruktury drogowej – Via Carpatii – także gości z różnych stron Polski.

Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński

Gratuluję Panu, Panie Burmistrzu. Wielu przez 20 lat wielu tylko mówiło, że to zrobią, a Pan to zrobił. Cieszę się z tego, co Pan Burmistrz osiągnął. Jestem dumny, że Radzyń pięknieje, bo wraz z nim pięknieje. Nasza współpraca układa sie bardzo dobrze i mamy wspaniałe plany na przyszłość. Chcę, aby mieszkańcy Radzynia wiedzieli, że nie ustaniemy w działaniach, by ulice Radzynia piękniały.

Adam Adamski – Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski

Od ponad 30 lat, kiedy o rozwoju miejscowości decydują samorządy, mam zaszczyt w tym uczestniczyć, Mogę zaświadczyć, że niewiele było takich momentów w historii miasta, że realizowanych było tyle inwestycji, co teraz. Samorządy służą mieszkańcom, to w samorządach oglądamy każdą złotówkę, w imieniu Państwa decydujemy, na co te pieniądze wydać. Nasz bezpośredni kontakt z Państwem powoduje, że Rada Miasta, której przewodniczę, zawsze kierowała się dobrem mieszkańców. Chcemy wam służyć najlepiej, jak umiemy. Jesteśmy dumni z naszego miasta, dlatego tak chętnie współpracujemy w z tymi,którzy mogą i chcą nam pomagać.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z dnia otwarcia oraz z przed rozpoczęcia rewitalizacji.

Źródło: Kocham Radzyń Podlaski Autor: Anna Wasak
Fot. Kocham Radzyń Podlaski/Tomasz Młynarczyk