W Międzyrzecu rozmawiano o rozwoju Południowego Podlasia

W Międzyrzecu Podlaskim z inicjatywy burmistrza Zbigniewa Kota i Towarzystwa Przyjaciół Nauk i pod patronatem marszałka woj. lubelskiego odbyła się konferencja „Szanse rozwojowe południowego Podlasia w kontekście realizacji infrastruktury logistycznej”. Konferencja miała związek z powstającymi w naszym regionie ważnymi szlakami komunikacyjnymi, takimi jak,  autostrada A2 oraz droga S19, będąca częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej urzędu miasta przy ul. Pocztowej 8. Otworzyli ją burmistrz Zbigniew Kot oraz prezes międzyrzeckiego TPN-u Andrzej Kurenda. Moderatorem dyskusji był Tadeusz Kucharuk. Program spotkania wygląda następująco.

W konferencji wzięli udział samorządowcy, politycy, ale przede wszystkim naukowcy. Obok posła Dariusza Stefaniuka i wicestarosty bialskiego Janusza Skólimowskiego w debatach wzięli udział m.in. zastępca burmistrza Paweł Łysańczuk, oraz były poseł Stanisław Żmijan, a także naukowcy: prof. dr hab. Jacek Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Piotr Pawlak z Instytutu Transportu Samochodowego, mgr Sławomir Kostjan, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników.