Tak rząd pomaga niepełnosprawnym

 – Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił podejście do osób z niepełnosprawnościami, traktujemy je jako partnera i podmiot, a nie jako obiekt wsparcia – deklarował Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podczas briefingu prasowego.

Wiceminister Paweł Wdówik podkreślił, że to, jak postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami, jest sprawą zasadniczą dla rozwiązań, które wprowadzamy, by zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Dostępność na wszystkich poziomach

Wiceminister przypomniał, że przyjęta została Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

– Jeśli chodzi o usuwanie barier, nie tylko architektonicznych, ale ograniczających możliwość uczestnictwa przez osoby z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym i społecznym, jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które przyjęło i realizuje tak przełomowy program, jak Dostępność+ – przypomniał wiceminister.

Dodał, że dzięki środkom finansowym z Funduszu Solidarnościowego możemy wdrażać takie programy, jak asystencja osobista, opieka wytchnieniowa i budować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

– Dotykamy tak kluczowych dla osób z niepełnosprawnościami problemów, jak dostępność mieszkań. Wkrótce ruszą wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego wysokiej jakości.

Razem ze środowiskiem

Wiceminister Paweł Wdówik zwrócił uwagę, że wszystkie te działania odbywają się po szerokich konsultacjach społecznych. Stały dialog toczy się w Krajowej Radzie Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. W porozumieniu z partnerami społecznymi powstaje Ustawa o wyrównywaniu szans, razem ze środowiskiem przygotowaliśmy programy pomagające osobom z niepełnosprawnościami na rynku pracy.