Rosyjski i białoruski kapitał kamufluje się w firmach transportowych

Luki w pakiecie europejskich sankcji nałożonych na Rosję sprawiają, że firmy transportowe ze wschodu coraz częściej lokują się w Polsce. Firmy zajmujące się logistyką i spedycją – ulokowane w szczególności na ścianie wschodniej – apelują o uszczelnienie przepisów, bo obecność rosyjskiego kapitału w Polsce to zarówno zagrożenie dla bezpieczeństwa, jak i gospodarki.

Mimo sankcji narzuconych przez Unię na handel z Rosją i Białorusią, transport drogowy prowadzony przez firmy z takim właśnie kapitałem kwitnie, a Polska – jako państwo sąsiedzkie i tranzytowe – jest jednym z podstawowych celów rozwijania wschodnich wpływów.

Dotychczas Unia Europejska, mimo licznych debat, narad i wyprodukowanych dokumentów, nie zdecydowała się na narzucenie Rosji i Białorusi realnych restrykcji w zakresie transportu drogowego. Trudno zakładać, że europejscy urzędnicy są w stanie zrozumieć i chcą poznać sytuację Polski w obliczu takiego braku zdecydowania.

Tymczasem – można zakładać – że firmy z rosyjskim kapitałem to kolejna szansa dla obcych siatek wywiadowczych czy dywersyjnych, które jak wiadomo są dla naszego kraju poważnym zagrożeniem. Co więcej, konkurencja ze strony rosyjskich przedsiębiorstw skazuje krajowe firmy transportowe na skrajnie nierówną walkę o rynek. Przed wojną na Ukrainie Polscy przewoźnicy specjalizowali się w kierunkach wschodnich. Dziś te drogi są dla nich w dużej mierze zamknięte. Nie będą jednak zamknięte dla firm z kapitałem rosyjskim lub białoruskim, które rejestrują się w Polsce.

– Krajowe przedsiębiorstwa transportowe, które sprawiały, że Polska Wschodnia zyskiwała dodatkowy impuls do rozwoju, toczą dziś nierówną walkę z konkurencją, która w ogóle nie powinna operować w granicach naszego kraju – zaznacza senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki.

Senator Bierecki dostrzega jak wielka odpowiedzialność spoczywa na polskich służbach, które robią wszystko, by ukrócić ten proceder. Chodzi przede wszystkim o Krajową Administrację Skarbową, Generalny Inspektorat Transportu Drogowego i Straż Graniczną.

Jak donosi TVP.info, Generalna Inspekcja Transportu Drogowego już podjęła stosowne kroki w tym kierunku. Inspektorzy ze szczególną uwagą przyglądają się kierowcom z Rosji i Białorusi.

– Na podstawie informacji zgromadzonych w dostępnych nam bazach danych, wytypowaliśmy adresy, gdzie w grę może wchodzić m.in. prowadzenie wirtualnej działalności transportowej. Wytypowano firmy, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim lub rosyjskim. Dziś rozpoczęliśmy działania kontrolne – to pierwszy etap tak szeroko zakrojonej akcji. Pracujemy ramię w ramię z innymi służbami, aby zakres kontroli był wieloaspektowy i pozwolił nam zlikwidować nielegalne praktyki w branży, a tym samym chronić krajowy rynek transportowy – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Działa też Staż Graniczna i KAS.

– Straż Graniczna posiada bardzo szeroki mandat do działań na terytorium kraju, dlatego przyłączenie się do tej akcji było od początku dla nas sprawą oczywistą. Bardzo ważna jest kwestia powtarzalności tych działań – tylko w ten sposób będziemy mogli odnieść zamierzony efekt. Staramy się unikać przypadkowości. Typujemy podmioty w oparciu o realizowane wcześniej rozpracowanie migracyjne, a także na podstawie analizy ryzyka – podkreśla z kolei Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec.

Na tym jednak nie koniec. Konsekwencje, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będą również wyciągać inne służby zaangażowane w działania. Sprawdzają one m.in. czas pracy kierowców, legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także kwestie finansowe i podatkowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

– Działania Krajowej Administracji Skarbowej są ukierunkowane na weryfikację wypełniania obowiązków podatkowych. Wśród analizowanych podmiotów znalazły się takie, co do których stwierdziliśmy ryzyko nieprawidłowości. Ryzyko to jest obecnie sprawdzane w toku kontroli celno-skarbowych. O wynikach kontroli będziemy mogli poinformować po zakończeniu działań – zaznacza Mariusz Gojny, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

O nieskutecznych zakazach UE mających blokować handel z Rosją mówi się coraz więcej zarówno w kontekście transportu drogowego, jak i handlu ropą za pośrednictwem tankowców rejestrowanych w fasadowych firmach na całym świecie. Media donoszą, że tzw. „flota cienia” transportująca rosyjską ropę po całym świecie liczy już około 600 jednostek, co stanowi ok. 10 proc. globalnej liczby dużych jednostek transportujących ropę.