Rząd nie zostawi rolników bez pomocy

Przygotowujemy program skupowy i wsparcia eksportu. Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie dopłat dla tych, którzy ponieśli straty ze względu na zbyt niskie ceny zbóż – powiedział w piątek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Wicepremier poruszył także temat inflacji. „Wzrost cen to pokłosie wojny w Ukrainie. Rząd wprowadził wiele działań, jak ograniczenia cen gazu, węgla, paliwa, zamrożone ceny różnych nośników energii” – wymieniał.Jak tłumaczył, prowadzone są też prace nad stabilizacją na rynku zbóż. „Jesteśmy przed decyzją Komisji Europejskiej, czy handel zbożem ma być bezcłowy, bezkontyngentowy. Czekamy na zgodę KE na wdrożenie dopłat, które mogłyby wyrównywać straty spowodowane obniżeniem cen. Przygotowujemy program skupowy i wsparcia eksportu. Rok temu taką zgodę od KE uzyskaliśmy, gdy były wysokie ceny nawozów. Ten element wsparcia spowoduje udrożnienie handlu zbożem” – zaznaczył minister rolnictwa.

– Obowiązkiem państwa jest zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo prawne, zwłaszcza w dzisiejszym trudnym czasie, kiedy mierzymy się ze skutkami pandemii i skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. To rolnicy zapewniają naszemu państwu bezpieczeństwo żywnościowe, a swoją ciężką pracą przyczyniają się do rozwoju Polski  – przekonuje senator Grzegorz Bierecki.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało z kolei, że niezwłocznie reaguje  i będzie reagować na trudną sytuację rolników z terenów przygranicznych, będzie wyrównywać nierówności, tak by producenci zbóż nie odczuwali nadmiernych problemów ze zbytem zbóż po oczekiwanych przez nich cenach.

Rząd jest obecnie w trakcie wdrożenia 3 bardzo ważnych mechanizmów pomocy dla rolników w kontekście napływającego zboża z Ukrainy:

1. Plomby celne – tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, zarówno drogowy, jak i kolejowy, będzie zabezpieczony przez plombowanie. Plomby będą zdejmowane w koncesjonowanych magazynach portowych albo w innych krajach, wskazanych jako docelowe. Zboże, którego miejscem docelowym jest Polska, będzie podlegało ścisłym kontrolom odpowiednich służb – tak jak dotychczas.

2. Dopłaty dla rolników do skupu zbóż:
– 250 zł do tony pszenicy dla rolników z województw lubelskiego i podkarpackiego;
– 200 zł – dla rolników z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego;
– 150 zł – dla rolników z pozostałych województw.

3. Rezerwa rolna – dodatkowe środki rekompensujące skutki ponoszone w wyniku zakłóceń na rynku pszenicy i kukurydzy spowodowanych agresją Rosji na Ukrainę planowane są m.in. dla Polski z budżetu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.