Gazeta Wyborcza uważa, że rząd ignoruje niepełnosprawnych. To nieprawda

Pracujemy nad świadczeniem wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami i to rozwiązanie będziemy przedstawiać w najbliższym czasie szczegółowo – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej był pytany m.in. o nową propozycję wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, a także o środki z Funduszu Solidarnościowego, które zdaniem posłanki KO Iwony Hartwich, są źle wydatkowane.

Müller podkreślił, że środki na osoby z niepełnosprawnościami na przestrzeni ostatnich lat zwiększały się w dużym zakresie. „Nie chodzi tylko o Fundusz Solidarnościowy, bo zostały też zwiększone wydatki z budżetu państwa. (…) W 2015 r. na wsparcie osób z niepełnosprawnościami przeznaczone było 15,5 mld zł. W 2022 r. jest to 37 mld zł” – wskazał rzecznik rządu.

Jak dodał, obecnie trwają prace nad nowymi rozwiązaniami w sprawie stworzenia „świadczenia wspierającego”. „Chcemy zaproponować dodatkowe świadczenie w ramach nowej procedury orzeczniczej, która by kierowała tę pomoc do osób najbardziej potrzebujących. W pozostałym zakresie rozmawiamy dalej i będziemy decydować, czy będą podejmowane kolejne kroki” – powiedział.

„To nowe świadczenie mogłoby wynosić nawet 200 proc. aktualnej renty socjalnej i nad tym rozwiązaniem pracujemy i to rozwiązanie będziemy przedstawiać w najbliższym czasie szczegółowo” – zapowiedział Müller.

Protest opiekunów osób z niepełnosprawnością w Sejmie został wznowiony 6 marca. Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie trwał wiosną 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty – zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku „na życie”, zwanego też „rehabilitacyjnym” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat – podniesienie renty socjalnej.

W czwartek w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z drugą grupą protestujących – skupionych w ruchu OzN (Osoby z Niepełnosprawnością) i ich opiekunów. Jeden z ich głównych postulatów to umożliwienie pracy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Kierownictwo MRiPS zapowiedziało po rozmowach, że nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością będzie miało trzy poziomy. Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego równy dwukrotności renty socjalnej zostanie uruchomiony od 2024 roku, drugi poziom – równy rencie socjalnej od 2025, zaś trzeci, wynoszący 50 proc. renty socjalnej od 2026 r. Resort podał też m.in, że opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego.

Mimo to „Gazeta Wyborcza” i inne lewicowe media przekonują, że rząd ignoruje niepełnosprawnych.  To nieprawda. MRiPS prowadzi dialog z wieloma środowiskami osób z niepełnosprawnościami.  Rozmowy toczą się w duchu odpowiedzialności o dobro całego środowiska, a nie jednej grupy. – Nie dzielimy nikogo – zapewnia Ministerstwo.

Z kolei senator Grzegorz Bierecki w rozmowie z naszym portalem przyznaje, że niedługo zostanie zaproponowane nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

– Kończymy pracę nad projektem. Chcemy, aby w tej kadencji parlamentu ustawa została przyjęta – przekonuje Bierecki.