Senator Grzegorz Bierecki o bialskiej Akademii: „Dziękuję ministrowi Czarnkowi, ogromna praca rektora Nitychoruka”

W Senacie mieliśmy ciekawą dyskusję dotyczącą zmian nazw kilku polskich uczelni – wśród nich jest nasza Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Senatorowie opozycji, jak często, szukali dziury w całym, próbując opóźnić podjęcie ważnych dla lokalnych społeczności decyzji. Głos w dyskusji zabrał senator Grzegorz Bierecki, który dziękował wszystkim, dzięki którym nasza uczelnia tak wspaniale się ostatnio rozwija. Interwencja okazała się skuteczna – Platforma wycofała poprawki, nowe nazwy uczelni zostaną więc przyjęte.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianach nazw m.in. Akademii Kaliskiej i Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II trafiła do Senatu. Tam senatorowie opozycji uznali, że dość prosta wszak sprawa wymaga trzech czytań, niepotrzebnie przedłużając prace. Senator Grzegorz Bierecki przedstawił szerszy kontekst rozwoju uczelni w miastach takich, jak Biała Podlaska czy Kalisz. Dzięki temu procesowi zyskują one prestiż i szybciej się rozwijają.

– Zacznę od podziękowań dla pana ministra Czarnka za konsekwentne prowadzenie działań służących nobilitacji regionalnych ośrodków akademickich i tworzeniu jakże ważnych instytucji, które przywracają rangę mniejszym miejscowościom, kiedyś wojewódzkim – powiedział senator Bierecki.

– Chciałbym także pogratulować ogromnej pracy, którą wykonali pracownicy i kierownictwo uczelni wymienionych w art. 9, na którego temat wywiązała się tutaj najgorętsza dyskusja. Jest to Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, która stanie się Akademią Bialską im. Jana Pawła II. Znam bardzo dobrze tę uczelnię, to jest uczelnia z mojego okręgu. Jestem pełen podziwu dla wielkiej pracy, jaką wykonuje pan rektor Nitychoruk, kierujący tą uczelnią, i wszyscy ludzie z nim związani. Ta uczelnia jest niezwykle ważna dla miasta i całego tego regionu, który, można powiedzieć, tworzy dawne województwo bialskopodlaskie, zawiera w sobie dawne województwo bialskopodlaskie. Akademia Łomżyńska, Akademia Tarnowska, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – wszystkie te ośrodki zasłużyły na to, aby skorzystać z dobrodziejstwa tej ustawy – podkreślał senator Grzegorz Bierecki, dodając, że z powodu formalnego „próbuje się im tego odmawiać”.

– Chciałbym, żeby środowiska tych uczelni, dobrze zapamiętały sobie tę dyskusję, bo ten argument braku 3 czytań jest przecież argumentem formalnym i argumentem pozornym. A biorąc pod uwagę początek naszego posiedzenia, kiedy apelowaliśmy o przyjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II i też te formalne argumenty się pojawiały. Chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia tu, w tej Izbie, z bardzo faryzejskim sposobem myślenia o tworzeniu prawa – podsumował parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

Interwencja okazała się skuteczna – Platforma wycofała poprawki, nowe nazwy uczelni zostaną więc przyjęte.

Źródło: podlaski.info Autor: red.
Fot. podlaski.info