Sołtysi z dodatkiem do emerytury. „Doceniamy pracę lokalnych liderów”

Każdy sołtys, który pełnił swoją funkcję co najmniej przez 10 lat dostanie 300 złotych miesięcznie dodatku do emerytury. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyjmując dzisiaj projekt odpowiedniej ustawy, po raz kolejny spełnia swoje zapowiedzi. 

W treści nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym znalazł się zapis, że świadczenie w wysokości 300 złotych miesięcznie będzie przysługiwało każdemu, kto pełnił funkcję sołtysa przez dwie kadencje. Nie muszą one następować po sobie. Pieniędze wypłacane będą wraz z emeryturą, dostanie go każdy obecny sołtys-emeryt a także sołtysi przechodzący na emeryturę (kobiety w wieku 60 a mężczyźni 65 lat). Świadczenie będzie wypłacane przez KRUS i co roku waloryzowane.

„Projektowane świadczenie ma na celu docenienie sołtysów, którzy wykonując tą niezwykle pożądaną społecznie funkcję przyczyniali się przez wiele lat do rozwoju i aktywizacji lokalnej społeczności” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

– Doceniamy pracę lokalnych liderów – podkreślił rzecznik rządu Piotr Muller.

 

 

 

 

 

Źródło: KPRM Autor: red.
Fot. Grzegorz W. Tężycki/wikipedia commons