Ważne poprawki Senatu. Grzegorz Bierecki: „Przedsiębiorcom należy się wsparcie”

Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji senackich przyjęto ważne poprawki do ustawy wprowadzającej pomoc dla firm z terenów przy zamkniętych przejściach granicznych z Białorusią. – Nasze państwo musiało reagować na terror wobec Polaków, który szaleje na Białorusi za sprawą dyktatora Łukaszenki. Jednocześnie polskim przedsiębiorcom należy się szybkie i sprawiedliwie przyznawane wsparcie. Tego właśnie dotyczą nasze korekty do ustawy przyjętej przez Sejm – powiedział nam jeden z twórców poprawek senator Grzegorz Bierecki.

Nad poprawkami pochylili się senatorowie z Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, której wiceprzewodniczącym jest Grzegorz Bierecki. Jak czytamy w uzasadnieniu poprawek „zmiany mają na celu podmiotowe i przedmiotowe rozszerzenie instrumentu pomocowego dla przedsiębiorców, których dotykają skutki finansowe zawieszenia ruchu na przejściach granicznych”.

Grupę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia od państwa rozszerzono o agencje celne działające w pobliżu przejścia granicznego. Co ważne, poprawki wprowadzają zmiany progu spadku przychodów, po którego wykazaniu można ubiegać się o rekompensatę – zamiast 50-procentowego spadku próg ten ma wynosić 25 procent.

„Zwiększono także wielkość pomocy. Oprócz 3-krotnej pomocy w roku kalendarzowym w wysokości płacy minimalnej na każdego ubezpieczonego pracującego w gminie, w której zamknięte jest przejście graniczne, proponuje się  także trzy razy w roku wypłacić dodatkowo kwotę 65 proc. średniego przychodu generowanego w tej gminie w 3 z 6 miesięcy poprzedzających zamknięcie przejścia” – czytamy w uzasadnieniu przyjętych przez komisje poprawek.

 

 

Źródło: podlaski.info Autor: red.
Fot. Fratria