Ważne wsparcie dla polskich rolników

9 maja w Sejmie RP odbyło się jednodniowe posiedzenie poświęcone sprawom rolnictwa. Sejm przyjął trzy ważne dla rolników ustawy. Dziś, podczas briefingu prasowego, ich zapisy przybliżył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Ustawa dotycząca Funduszu Ochrony Rolnictwa

– To ważna, długo oczekiwana przez rolników ustawa – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Środki finansowe będą pochodziły:

od podmiotów skupujących – w wysokości 0,125 proc. od wartości netto skupionych produktów od rolników oraz
z budżetu państwa – w wysokości 150 mln złotych.

Fundusz będzie służył rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty od upadłych podmiotów skupowych.

Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego

– Wprowadzamy limit zużycia oleju napędowego dla producentów świń w wysokości 4 litrów do jednej sztuki, a dla producentów owiec, kóz i koni – w wysokości 40 litrów/1 DJP – poinformował minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę, że zwiększeniu uległa stawka zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego do końca lipca 2023 r. do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na II nabór wniosków do 2 zł/litr oleju napędowego.

Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Prawa budowlanego

– Wygospodarowana nadwyżka z Zasobu Własności Rolnej SP w wysokości 445 mln zł zamiast do budżetu została przeznaczona na stabilizację na rynku zbóż – podkreślił minister Robert Telus.

W nowelizacji Prawa budowlanego wprowadzono zapis pozwalający na to, aby:

naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m oraz
jednopiętrowe budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2

można było budować w oparciu o zgłoszenie, a nie o pozwolenie na budowę.

Ponadto będzie udzielone następujące wsparcie do budowy silosów i magazynów:

dopłaty do silosów zbożowych – 60 tys. zł dla młodych rolników i 50 tys. zł dla pozostałych, w ramach KPO;
dopłaty do modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D), w tym również na budowę magazynów; maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne wynosi 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach.

Dopłaty do nawozów

Szef resortu rolnictwa potwierdził także, że kontynuowana będzie pomoc przy zakupie nawozów.

Hodowla trzody chlewnej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus poinformował, że możliwości utrzymywania trzody chlewnej w gospodarstwie nie ograniczają się do 10 sztuk.

– Nie ma takiego ograniczenia. Warunkiem jest niewprowadzanie pozyskanego z nich mięsa do obrotu, a jedynie wykorzystywanie go na własne potrzeby – podkreślił minister.

Fake newsy

Minister odniósł się również do fake newsów o sprzedaży ziemi cudzoziemcom oraz o spadku pogłowia trzody chlewnej.

Dane nt. sprzedaży państwowej ziemi rolnej cudzoziemcom z ZWRSP:

2008-2015: 695,33 ha, średnia wielkość nieruchomości 12,71 ha;
2016-2022: 380,21 ha, średnia wielkość nieruchomości 1,53 ha.

Dane dotyczące spadku pogłowia trzody chlewnej ogółem:

2007-2015: 6,5 mln sztuk, spadek o 36 proc.;
2016-2022: 1,2 mln sztuk, spadek o 11,4 proc.

Autor: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi