Gigantyczne pieniądze dla rodzin w naszym regionie. Ministerstwo opublikowało raport

310 miliardów złotych na programy adresowane do rodzin, zmiany w prawie pracy przyjazne rodzinom i znaczne zwiększenie nakładów na program Maluch+, dzięki któremu powstają nowe żłobki i kluby dziecięce. 15 maja, w Międzynarodowy Dzień Rodzin, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało przegląd działań skierowanych do rodzin z dziećmi. Kwoty i inicjatywy robią wrażenie. 

– Od początku naszych rządów na wsparcie dla rodzin przeznaczyliśmy już ok. 310 mld złotych. To niewyobrażalna jeszcze przed kilkoma laty kwota, wsparcie na niespotykaną dotychczas skalę. Sam program Rodzina 500+ to przeszło 227 mld złotych. To pieniądze, które w ostatnich 7 latach stanowiły realne i wymierne wsparcie dla polskich rodzin – napisała w słowie wstępnym do raportu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rodzina 500+. Bezpieczeństwo i spełnione marzenia

W kwietniu obchodziliśmy 7-lecie programu „Rodzina 500+”. Programu, który udowodnił, że inwestycja w rodzinę jest możliwa. Pozwolił wzmocnić domowe budżety, dał poczucie bezpieczeństwa i szansę na spełnienie wielu większych i mniejszych marzeń.
Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Każdego miesiąca świadczenie trafia do 7 mln dzieci. Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. to już 227,1 mld zł wsparcia z czego 12, 4 miliarda do rodzin w naszym województwie. Oznacza to, że tylko w naszym województwie programem zostało objętych ponad 354 tys. dzieci.

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Wsparcie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi

Godzenie życia rodzinnego z codzienną pracą zawodową to często spore wyzwanie dla rodziców – szczególnie gdy pociecha jest jeszcze mała – a zapewnienie fachowej opieki wiąże się nierzadko ze znacznymi kosztami. Z początkiem 2022 roku wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe rozwiązanie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi. Świadczenie to nawet 12 tys. zł wypłacanych po 500 zł co miesiąc przez okres dwóch lat lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok. Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki. Od początku działania programu wsparciem objęto łącznie ponad 660 tys. dzieci na kwotę 4,1 mld zł z czego 210 milionów popłynęło do rodzin w naszym województwie i trafiło do 34 tys. z nich.

Dofinansowanie do pobytu w żłobku. Bardziej przystępna opieka

Nie zapomniano jednak o pozostałych dzieciach – pierwszych i jedynych w rodzinie, a także tych, które np. z powodu wieku nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Z myślą o nich, o tych rodzinach uruchomiono dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznego dofinansowania, które trafi bezpośrednio do placówki. Każdego miesiąca wsparciem objętych jest ponad 80 tys. dzieci, a kwota wsparcia od początku działania programu to ponad 366 mln zł.

Maluch+. Więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Rządowi zależy , by każdy, kto zdecyduje się na powierzenie opieki nad swoim dzieckiem żłobkowi, klubowi dziennemu czy dziennemu opiekunowi – miał taką możliwość. Wspieranie rozwoju sieci tych placówek, dofinansowanie tworzenia nowych miejsc i dofinansowanie działania już istniejących to najważniejsze założenia programu „Maluch+”. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje już ponad 7990 placówek, w których znajduje się ponad 230 tys. miejsc opieki. W 2015 roku takich miejsc było zaledwie 84 tys. W 2023 roku zdecydowanie zwiększono finansowanie programu Maluch+. Nie pierwszy raz zdecydowano się na taki krok. Od 2018 roku roczny budżet programu zwiększyliśmy do poziomu 450 mln zł ze 151 mln zł. Teraz Maluch+ ma charakter programu wieloletniego, a na jego realizację przeznaczyliśmy blisko 5,5 mld zł. Zgodnie z rozstrzygnięciem nowej edycji powstanie ok. 87,9 tys. nowych miejsc opieki. Docelowo chcemy, żeby powstało ponad 102 tys. nowych miejsc opieki. Celem jest, aby w każdej gminie był przynajmniej jeden żłobek lub klub dziecięcy. Widzimy to doskonale na przykładzie naszych miejscowości, gdzie takie placówki powstają. W całym naszym województwie to ponad 9 tys. takich miejsc opieki.Dobry start. Spokojny start w nowy rok szkolny

PiS pamięta również o starszych dzieciach. 1 września to ważna data zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Zakup wyprawki szkolnej – zwłaszcza dla większej liczby dzieci – to spore koszty. By odciążyć domowe budżety rodzin z dziećmi w wieku szkolnym już w 2018 r. uruchomiliono
program „Dobry start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. W latach 2018-2022 z pomocy korzystało corocznie około 4,6 mln dzieci, a łączna kwota wsparcia to ponad 6,7 mld zł. Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny, uczących się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia. Do rodzin w naszym województwie z tego tytułu trafiło 360 milionów złotych.

– Troska o polskie rodziny od samego początku była dla nas zawsze na pierwszym miejscu. I mogę zapewnić, że tak będzie i w przyszłości. Cieszę się, że powstał ten raport, bo dzięki niemu widać, jak wiele zostało w Polsce zrobione. Udało nam się wyrównać szanse milionów polskich dzieci. Dotrzymujemy przedwyborczych zobowiązań – powiedział w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

W niniejszym artykule przedstawiliśmy wyłącznie kilka sztandarowych działań. A jest ich znacznie więcej. Pełen raport można pobrać na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej