Potężne wsparcie dla seniorów i niepełnosprawnych. Projekty ważnych ustaw już w Sejmie

Czernasta emerytura zostanie wprowadzona na stałe, dorośli niepełnosprawni dostaną dodatkowe świadczenie wspierające a rodzicie i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne nie będą musieli już martwić się zakazem dorabiania. 

– Rozbudowujemy system wsparcia. Pieniądze z uszczelnianego systemu podatkowego, te, które za rządów Platformy wypływały z Polski szerokim strumieniem, trafiają dziś do tych, którzy tego potrzebują. Wspieramy seniorów, osoby niepełnosprawne, dbamy o rodziny. Tak działa nowoczesne, oparte na zasadzie solidarności państwo – komentuje w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającym czternastą emeryturę już na stałe. Świadczenie otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, a trafi do nich łącznie blisko 12 mld zł. Czternasta emerytura w pełnej wysokości trafi do osób pobierających świadczenie nie wyższe niż 2 900 zł brutto. 6,8 mln emerytów otrzyma ją w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób – pomniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

– Czternasta emerytura pozostanie z naszymi seniorami na stałe – powiedziała w Sejmie prezentująca projekt ustawy minister Marlena Maląg. Żeby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Minister Maląg poinformowała, że będzie ona na poziomie co najmniej emerytury minimalnej, ale w sytuacji konieczności wsparcia seniorów Rada Ministrów będzie mogła podwyższyć jej wysokość.

– To świadczenie ma poprawić sytuację tej grupy osób, którzy mają najniższe świadczenia, najniższe emerytury i renty – wyjaśniała minister.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla emerytów i rencistów w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolników, służb mundurowych, osób otrzymujących emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych oraz rencistom inwalidom wojennym i wojskowym. To kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów. Trzynasta emerytura po raz pierwszy była wypłacona w 2019 r., a od 2020 r. została zagwarantowana ustawą i jest realizowana co roku. 13. emerytura w tym roku została wypłacona w kwietniu na łączną kwotę 8,1 mld zł.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik zaprezentował z kolei w parlamencie zasady przyznawania nowej formy wsparcia dla niepełnosprawnych. Wysokość świadczenia wspierającego – przyznawanego obok dotychczasowych form wsparcia – będzie zależna od na jakim poziomie czyli ile punktów potrzeby wsparcia osobie z niepełnosprawnościami, wysokość świadczenia będzie wynosić od 635 zł miesięcznie (potrzeba wsparcia na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia) aż do 3493 zł miesięcznie (w przypadku ustalenia poziomu  potrzeby wsparcia między  95 a 100 punktów). Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego.

 

Źródło: MRPiPS Autor: red.
Fot. MRPiPS