Nasi żołnierze szkolili się na poligonie

Na przełomie maja i czerwca pododdziały batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z bialskiego garnizonu przebywały na zgrupowaniu poligonowym w Nowej Dębie. Przez dwa tygodnie przeprowadzono szereg przedsięwzięć szkoleniowych.

Szkolenie poligonowe to bardzo intensywny okres w służbie żołnierzy. W tym czasie podsumowywane jest dotychczasowe szkolenie, sprawdzane są umiejętności a przede wszystkim stanowi próbę charakteru żołnierzy. Nie inaczej było podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”, gdzie przeprowadzono szereg zajęć taktyczno-ogniowych.

„Niszczyciele czołgów” , czyli obsługi przeciwpancernych pocisków kierowanych „SPIKE” z kompanii wsparcia, doskonalili rozkładanie zestawu oraz zajmowanie stanowiska ogniowego. Ten sam pododdział realizował także zajęcia zgrywające z wykorzystaniem lekkich moździerzy. Na poligonie nie mogło zabraknąć strzelnicy. Wszystkie pododdziały, które wzięły udział w poligonie zrealizowały szkolenia ogniowe, zarówno w dzień jak i w nocy, na nowodębskich strzelnicach.

Ponadto żołnierze pracowali na sprzęcie łączności i informatyki zgodnie ze specjalnościami wojskowymi a także wykonywali zadania na wyznaczonych stanowiskach funkcyjnych w warunkach polowych. A po szkoleniach obsługa i konserwacja broni i sprzętu.
Na zakończenie poligonu dowódca batalionu ppłk Marcin Zimny podziękował wszystkim żołnierzom za zaangażowanie i profesjonalizm włożone podczas szkolenia.

Autor: Rafał KOZAK
Fot. Rafał KOZAK