VI Forum Wizja Rozwoju już 19 i 20 czerwca w Gdyni

Jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych startuje już 19 i 20 czerwca w Gdyni. W ciągu dwóch dni i podczas 50 paneli dyskusyjnych 200 ekspertów, przedstawicieli świata biznesu i władz państwa podejmie się poszukiwania wspólnych projektów gospodarczych oraz pozyskiwania informacji na temat trendów rozwojowych i innowacji. Zapraszamy na VI edycję Forum Wizja Rozwoju do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

VI Forum Wizja Rozwoju to wydarzenie, które stwarza niepowtarzalną okazję do dyskusji dotyczących każdej z dziedzin polskiej gospodarki. Uczestniczyć w nich będą ludzie świata biznesu, polityki, nauki, eksperci różnych dziedzin, przedsiębiorcy i przedstawiciele mediów oraz osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem polskiej gospodarki. Swój udział zapowiedział także premier Mateusz Morawiecki, którzy wygłosi przemówienie na otwarcie wydarzenia. Szef rządu objął także wydarzenie honorowanym patronatem.

W tym roku podczas gdyńskiego spotkania paneliści zajmą się m.in. energetyką, e-gospodarką, gospodarką morską, wpływem wojny w Ukrainie na gospodarkę w Polsce, innowacjami, finansami, inwestycjami, zdrowiem czy obecnością seniorów na rynku pracy. Głos w dyskusjach zabiorą m.in.: Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoks S.A. podczas panelu poświęconego Skutkom agresji Rosji na polską gospodarkę, Marian Krzemiński wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. w dyskusji na temat Inwestycji w strategiczne obszary zapewniające bezpieczeństwo kraju, Marek Grzybowski, wiceprezes zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w panelu Znaczenie portów morskich dla gospodarki, Barbara Dziuk, poseł na Sejm w dyskusji dotyczącej Wpływu nowych technologii na rozwój medycyny.

Interesującą częścią Forum Wizja Rozwoju będą imprezy towarzyszące. W tym roku swoją kontynuację będzie miał Kongres Srebrnej Gospodarki. W VI edycji tego wydarzenia poświęconego najstarszej części polskiego społeczeństwa wezmą udział m.in. Olga Ewa Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w panelu Seniorzy motorem napędowym gospodarki czy Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dyskusji Polityka Seniorów wyzwaniem dla rządu.

W czasie tegorocznego Forum odbędą się również II Targi Pracy oraz zaprezentowane zostaną projekty dziewięciu kół naukowych z sześciu renomowanych polskich uczelni wyższych. Natomiast na uroczystej Gali, która zakończy pierwszy dzień konferencyjny, zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze firmom szczególnie zasłużonym rodzimej gospodarce oraz Nagroda Złotej Wstęgi.

Więcej informacji oraz agenda VI Forum Wizja Rozwoju na stronie wizjarozwoju.pl. Bezpłatna rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: rejestracja.wizjarozwoju.pl.

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ENERGA S.A. Grupa ORLEN. Partnerami Głównymi są: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Partnerem+ jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Węglokoks S.A. oraz Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o o. Partnerami są: KGHM Polska Miedź S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., NASK, PERN S.A., PKO Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Rzecznik Finansowy, POLREGIO S.A., Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A., Instytut Finansów, Polskie Sieci Elektroenergetyczne  S.A., Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., HOTEL SOPOT. Mikro Partnerami są: Poczta Polska S.A., Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się m.in.: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Forum Wizja Rozwoju uczestniczył m.in. zespół młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy wraz z dyrektorem Karolem Sudewiczem.