Senatorowie PiS przeciwko przymusowi przyjmowania uchodźców. Bierecki: naszym obowiązkiem jest przede wszystkim ochrona Polaków

Senatorowie PiS wnieśli do laski marszałkowskiej projekt uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów- poinformował senator tej partii i wicemarszałek izby Marek Pęk. W proponowanej uchwale wyrażono stanowczy sprzeciw wobec planów relokacji.

– „Senatorowie PiS wnieśli do laski marszałkowskiej projekt uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Uważamy, że w tak ważnej sprawie obie izby polskiego parlamentu powinny zająć jednolite stanowisko” – napisał na Twitterze Pęk, zamieszczając pod swoim wpisem zdjęcie przedłożonego projektu i listę sygnatariuszy. Wśród nich znalazł się senator z naszego regionu Grzegorz Bierecki, który od dawna wyraża stanowczy sprzeciw wobec narzucania nam przez unijne instytucje obowiązku przyjęcia nielegalnych migrantów.

– Naszym obowiązkiem jest przede wszystkim ochrona obywateli Polski. Nie chcemy u nas oglądać takich scen, jakie dzisiaj mają miejsce na Zachodzie. Nie chcemy fali przemocy, gwałtów, napaści na dzieci i kobiety, płonących samochodów na ulicach miast, gangów narkotykowych i kradzieży. Nie ma na to naszej zgody. Przychylam się do stwierdzenia, że w tej sprawie Sejm i Senat powinny mówić jednym głosem i liczę, że marszałek Grodzki dopuści uchwałę do głosowania. Wtedy będziemy wiedzieć, kto i jakie faktycznie reprezentuje stanowisko – powiedział senator Grzegorz Bierecki w rozmowie z naszym portalem.

W proponowanym projekcie uchwały czytamy, że „Senat RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania azylem i migracją oraz w sprawie procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej w dniu 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier”.

Senatorowie PiS wezwali też, do „poszanowania suwerenności i podmiotowości zarówno gospodarzy, a więc społeczeństw przyjmujących migrantów, jak i gości, a więc samych uchodźców”. „Przymusowa relokacja grup ludzi jest praktyką totalitarną i redukującą do roli przedmiotów, a nie podmiotów, zarówno tych których obejmuje się programem przymusowego przesiedlenia, jak i gospodarzy tego miejsca i rodzi skojarzenia z ponurymi rozdziałami w historii naszego kontynentu. Idea demokracji zasadza się na przekonaniu o suwerenności mieszkańców danego terytorium, którzy wyrażają swoją wolę poprzez wyłonioną w drodze wyborów reprezentację. Narzucanie mieszkańcom danego kraju woli innych społeczeństw oznacza zredukowanie tego kraju do roli niesuwerennej kolonii i złamanie zasad demokracji, na których zbudowana jest Unia Europejska” – czytamy w zamieszczonym projekcie uchwały.

– Polityka otwartych drzwi, którą forsowały w ramach Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc traktaty, okazała się fatalnym błędem. Jej negatywne skutki widzimy do dziś i otwarcie przypominamy o tym w złożonym przez nas projekcie uchwały – mówi senator Bierecki.

Bierecki przypomniał również, że Polacy, także mieszkańcy naszego regionu, zrobili wiele dla uchodźców przybyłych do Polski z Ukrainy. – Otworzyliśmy nasze serca i drzwi ludziom, którzy musieli uciekać ze swoich domów przed wojną, niektórzy w UE zdają się o tym zapominać – podkreślił senator z Południowego Podlasia.

Przypomnijmy, że próba narzucenia suwerennym państwom przymusowego przyjęcia migrantów albo zapłacenia przez nie rekompensat została zaaprobowana na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw UE przy sprzeciwie m.in. Polski. Taka sytuacja, to jawne obejście mechanizmu jednomyślności w UE, na co nie ma polskiej zgody.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system „obowiązkowej solidarności”. Polega on na tym, że choć „żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji”, to „ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy”.

O tym, że migranci mogliby zostać przeniesieni do ośrodków mieszczących w naszym regionie informowaliśmy niedawno. Tu można zobaczyć mapę i przeczytać więcej na ten temat.