Największe wydarzenie gospodarcze Północnej Polski!

Za nami największe wydarzenie gospodarcze na Pomorzu. VI edycja Forum Wizja Rozwoju zgromadziła tysiące gości, w tym liczne grono ekspertów z zakresu ekonomii, energetyki, logistyki i spraw społecznych oraz polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki. W pracach Forum wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił w swoim wystąpieniu, że dziś jest szansa zaoferować polskiemu społeczeństwu coś bezcennego – rozwój wysokiej jakości.

– Gdynia po raz kolejny staje się miejscem do spotkania technologii, rozwoju, strategii – mówił doktor Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju otwierając VI już edycję wydarzenia.

Po potrzebach egzystencjalnych, potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Jesteśmy w miejscu, gdzie nie myśli się tylko o dniu dzisiejszym. Myśli się o jutrze nie zapominając o tym, co było wczoraj – podkreślał Tomasz Szubrycht, Rektor Akademii Marynarki Wojennej, która po raz kolejny gościła w swoich murach Forum Wizja Rozwoju. Rektor zaznaczał, że… – tematyką Forum jest szeroko pojęte bezpieczeństwo, co wpisuje się w profil działalności Akademii, ale przede wszystkim wpisuje się w potrzeby Polski i Polaków.

W tym kontekście o gospodarce i jej rozwoju mówił również premier Mateusz Morawiecki. – Polska stoi dziś przed unikalną szansą wejścia w czwartą rewolucję przemysłową, która wokół nas już trwa, nie tylko jako naśladowca, ale jako ten podmiot, który sam współdecyduje o swoich losach, który ma szanse rozwijać najnowsze technologie i kreować rzeczywistość wokół nas. […] Niedawno pokazały się dane Eurostatu, które potwierdzają to, że Polska jest wśród trzech krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie ubóstwa według tego wskaźnika, który tam został pokazany. Ale jednocześnie z ogromną dynamiką rozwoju – mówił szef polskiego rządu.

Premier zaznaczał, że polska gospodarka staje się silniejsza także dzięki inwestycjom zagranicznym. – Kilka dni temu miałem przyjemność otwierać w Polsce największą, najważniejszą inwestycję zagraniczną, jaka kiedykolwiek w Polsce została ulokowana. To inwestycja Intela. To przede wszystkim inwestycja w mikroprocesory, półprzewodniki, układy scalone, które są ropą naftową XXI wieku, które są tym podstawowym czynnikiem decydującym o jakości rozwoju gospodarczego – przypomniał premier Mateusz Morawiecki.

Forum Wizja Rozwoju to 49 paneli dyskusyjnych poprzedzonych sesją inauguracyjną poświęconą wyzwaniom, z którymi zmaga się polska gospodarka w kontekście napaści Rosji na Ukrainę.

Pierwszy dzień obfitował w dyskusje o obecnym i przyszłym kształcie strategicznych obszarów rozwoju państwa – zarówno w kontekście wewnętrznym, jak również w relacjach międzynarodowych. Goście i eksperci Forum wiele miejsca poświęcili bezpieczeństwu energetycznemu Polski.

W panelu „Bezpieczeństwo energetyczne Polski: dziś i jutro” wziął udział Artur Zawartko, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., który podkreślił: – Rozbudowa terminala LNG była jedną z kluczowych decyzji dywersyfikacyjnych. To, że w momencie, w którym gaz przestał płynąć, mieliśmy infrastrukturę, która umożliwiała zabezpieczenie Polski i handel, to był cały szereg elementów i były one planowane od dawna. Do tego przyczyniło się także Baltic Pipe, jak również dodatkowe tłocznie i infrastruktura wewnątrz kraju. To dało nam poczucie komfortu, chociaż nie spokoju. LNG wciąż jest niezwykle ważnym paliwem z punktu widzenia całego rynku.

O energetyce mówił również Jan Szewczak, członek zarządu PKN Orlen. – Budowa multienergetycznego koncernu była warunkiem możliwości odcięcia się od rosyjskich surowców. To właśnie dlatego Saudi Aramco nawiązał z nami współpracę, że byliśmy już na tyle dużym koncernem, że mogliśmy poruszać się po rynku finansowym. Mogliśmy też reagować na szoki cenowe, mogliśmy szukać alternatywnych źródeł energii – podkreślał Jan Szewczak.

W budzącej emocje dyspucie na temat wpływu rządu Jana Olszewskiego na kształt gospodarki po 1992 roku, wzięli udział Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Jerzy Kropiwnicki oraz Jan Parys.

– Rząd Jana Olszewskiego był kwestionowany przez ówczesną formację Okrągłego Stołu, a to ona dominowała wówczas w strukturze politycznej. I ona miała istotę polegającą na kontynuacji systemu komunistycznego, tylko w kształcie pseudokapitalistycznym. To była realizacja polityki rosyjskiej zmierzającej do przekształcenia polityki struktury zbudowanej przez zabór przez Rosję Europy Środkowej tak, aby można było tworzyć wielką Europę – mówił do zgromadzonych na sali licznych słuchaczy Antoni Macierewicz, były Minister Obrony Narodowej.

W ramach Forum odbył się także VI Kongres Srebrnej Gospodarki z udziałem grona ekspertów dyskutujących o możliwościach aktywizacji seniorów w zmieniającym się społeczeństwie. W panelu „Polityka senioralna wyzwaniem dla rządu” udział wzięła m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena Maląg, która podkreślała, że – prowadzone od kilku lat programy społeczne, m.in. takie, jak 500+ stanowią elementarne wsparcie dla rodzin, które ponoszą największe koszty związane z wychowaniem dzieci.

Wśród tematów społecznych znalazły się również te mówiące o finansowaniu ważnych przedsięwzięć przez biznes.

– Sponsoring sportu zawsze się opłaca, bo sport nierozerwalnie łączy się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówiła Adrianna Sikorska, członek zarządu ENERGA Grupa Orlen. – Energa wspiera nie tylko profesjonalnych sportowców, ale również projekty sportowo-edukacyjne. Jednym z nich jest Drużyna Energii – zaznaczała.

Kornel Eljaszewicz reprezentujący Totalizator Sportowy sp. z o.o. podkreślał: – Totalizator Sportowy jest największym sponsorem sportu w Polsce. Wspierając sportowe projekty i inicjatywy angażujemy się długofalowo, interesuje nas nie tylko sport profesjonalny, ale również amatorski.

Forum Wizja Rozwoju to również II edycja Targów Pracy, których partnerem są Ochotnicze Hufce Pracy, a środowiska naukowe szczególnie aktywnie reprezentowane były podczas pokazów dziewięciu kół naukowych z sześciu renomowanych polskich uczelni wyższych – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Bydgoskiej.

Również drugiego dnia Forum Wizja Rozwoju nie brakowało tematów budzących ogromne emocje. Jedna z dyskusji dotyczyła repolonizacji polskich mediów. – Kiedy Orlen kupił Polska Press rozpętała się ogromna awantura medialna. W normalnym świecie należałoby się cieszyć z tego, że polska firma kupuje media. Okazało się, że jednak nie. Że były siły, które robiły wszystko, żeby zablokować tę transakcję – mówiła goszcząca na Forum Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press

– W Polsce częściowo mamy bardzo naiwne wyobrażenie Zachodu – całkowicie fałszywe. To dotyczy wielu sfer, na przykład wychowania młodzieży. Prezentuje się nam zachodniość jako całkowite rozpasanie, pełną swobodę. To jest zjawisko, które dotyka część społeczeństwa zachodniego. Natomiast istnieją szkoły, w których jest dyscyplina, nacisk na efekty. I tak samo wygląda to w sferze medialnej. Mamy wyobrażenie rynku zachodniego jako pełnego ekscesów. Niemcy są tu jednak przykładem bardzo daleko posuniętej kontroli – podkreślał obecny na spotkaniu Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci”.

Zwieńczeniem pierwszego dnia VI edycji Forum Wizja Rozwoju było wręczenie nagród gospodarczych firmom, które miały znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki oraz kształtowanie relacji społecznych i społeczności lokalnych.

Laureatami nagród, przyznanych w 7 kategoriach, zostały: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Eagle sp. z o.o. w kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii, PESA Bydgoszcz S.A. w kategorii Ekomobilność, Interizon – Pomorski Klaster ICT – w kategorii E-gospodarka, Checly sp. z o.o. w kategorii Start-up, Nanoseen sp. z o.o. w kategorii Innowacyjność oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w kategorii Zarządzanie.

– Kapituła Forum Wizji Rozwoju, wybrała firmy, które dzielą się rozwiązaniami, z których możemy być dumni na arenie międzynarodowej – podkreślał Andrzej Michalak dziękując laureatom.

Podczas uroczystej gali wręczone zostały także Nagrody Złotej Wstęgi Forum Wizja Rozwoju, które otrzymali: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii Rodzina i Polityka Społeczne, Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów w kategorii Finanse, Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski w kategorii Dialog Samorządowy, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju w kategorii Inwestycje dla Polski oraz Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich w kategorii Dialog Społeczny

Nagrody Pracodawca Przyjazny Ochotniczym Hufcom Pracy otrzymały: Brose Sitech sp. z o.o. (III miejsce), Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Romaniuk (II miejsce), Meble Wójcik sp. z o.o. (I miejsce).

Patronat honorowy nad VI Forum Wizja Rozwoju objął Premier RP Mateusz Morawiecki. W partnerstwo merytoryczne nad Forum Wizja Rozwoju włączyły się: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.