Wielki przełom w budowie mieszkań potwierdzony! W Białej Podlaskiej powstał SIM Południowe Podlasie

Na tę wiadomość mieszkańcy Południowego Podlasia czekali od dawna. Dziś w Białej Podlaskiej oficjalnie powołano do życia Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Południowe Podlasie. W naszym regionie powstaną setki nowych mieszkań!

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.W bialskim hotelu Skala oficjalnie powołano do życia SIM Południowe Podlasie.

W bialskim spotkaniu wzięli udział m.in.: senator Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz Stefaniuk, kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, który został prezesem nowo powstałego SIM-u Południowe Podlasie, a także Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusz Urban oraz 15 włodarzy gmin i miejscowości z regionu. Docelowo ma powstać 1000 obiektów.

– To bardzo cenna inicjatywa, która mam nadzieję sprawi, że wiele osób z naszego regionu zdecyduje się tu pozostać i pracować na rzecz lokalnej społeczności. W czasach wysokiego oprocentowania kredytów mieszkaniowych to rozwiązanie, które jest szansą dla ludzi w różnym wieku,  którzy mają odpowiednie środki, by opłacać regularnie czynsz, ale nie mogą, albo nie chcą wiązać się wieloletnimi umowami z bankami. Cieszę się, że rozwiązania, które sprawdzają się w całej Polsce, będą dostępne także i u nas–   powiedział podczas dzisiejszego spotkania senator Grzegorz Bierecki.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIM

Możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

Ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

Rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN); grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM; wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.