Kolejne wielkie pieniądze na nasze drogi. Chodzi o miliardy złotych!

Kolejne ogromne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury na remonty dróg ma trafić nawet miliard zł. Dofinansowanie ma otrzymać niemal 1500 inwestycji samorządowych w tym wiele miejscowości z naszego regionu.

– W skali całego kraju prawie 1500 inwestycji otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a wiceminister Rafał Weber dodał, że wartość dofinansowania wyniesie 1 mld zł, z czego 422,4 mln zł trafi na zadania gminne, a 577,6 mln zł – powiatowe. To jednak nie koniec, wiceminister dodał, że resort infrastruktury planuje przeznaczyć dodatkowy 1 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach samorządowych.Na rządowych stronach możemy przeczytać, że dodatkowe środki na dofinansowanie zadań remontowych na drogach powiatowych i gminnych będą dostępne dla samorządów w naborze wniosków na 2023 rok. Dzięki rządowym środkom wsparcie uzyskają 1463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1042 gminne.

Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu planowany jest remont 1660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych w całym kraju.To dodatkowe środki, przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1 463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1 042 gminne.- Jest wiele samorządów, które dbają o swoich mieszkańców, starają się poprawiać jakość dróg, bo wiedzą dobrze, że to najlepszy sposób poprawy bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego małych ojczyzn. Dlatego, oprócz dofinansowania do realizacji inwestycji na drogach lokalnych, które zostało zatwierdzone przez premiera w lutym tego roku, kierujemy do samorządów dodatkowe wsparcie wyłącznie na zadania remontowe” – powiedział podczas konferencji prasowej minister Adamczyk.

ZADANIA POWIATOWE:

Gmina Miejska Biała Podlaska

– Remont ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Leszczynowej

2 141 400,00 – wartość projektu

1 284 840,00 – kwota dofinansowania

Powiat radzyński:

– Remont drogi powiatowej nr 1235L na odcinku od dr. krajowej nr 63-Ossowa od km 0+016 do km 4+027

4 643 153,70 – wartość projektu

2 785 892,22 – kwota dofinansowania

– Remont drogi powiatowej nr 1263L ul. Warszawska w Radzyniu Podlaskim od km 0+441,5 do km 0+789,2

1 021 413,31 -wartość projektu

612 847,99 – kwota dofinansowania

– Remont drogi powiatowej nr 1242L Komarówka Podlaska – Wiski od km 0+020 do km 1+800

1 553 217,01 – wartość projektu

931 930,21 – kwota dofinansowania

Powiat parczewski:

– Remont drogi powiatowej nr 1638L na odcinku Lubiczyn – Kodeniec od km 8+673 do km 9+673

1 047 071,69 – wartość projektu

523 535,84 – kwota dofinansowania

– Remont drogi powiatowej nr 1608L w m. Sowin od km 2+297 do km 3+586

1 238 965,41 – wartość projektu
619 482,70- kwota dofinansowania

– Remont drogi powiatowej nr 1566L na odcinku Sosnowica – Stara Jedlanka od km 13+878 do km

693 692,15 – wartość projektu
346 846,07 – kwota dofinansowania

ZADANIA GMINNE:

Powiat Biała Podlaska

Gmina Biała Podlaska

– Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka – Dokudów II – Dokudów I o długości 3848,60 m

2 107 849,72 – wartość projektu

1 686 279,77 – kwota dofinansowania

– Remont drogi gminnej nr 100280L w miejscowościach Pólko-Pojelce-Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00

1 325 767,71 – wartość projektu

662 883,85 – kwota dofinansowania

– Remont ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej, odcinek od ul. Prostej do Al. Tysiąclecia

1 658 100,00 – wartość projektu

994 860,00 – kwota dofinansowania

Powiat bialski:

Gmina Terespol:

– Remont drogi gminnej nr 100829L od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka gmina Terespol

449 905,18 –  wartość projektu

224 952,59 – kwota dofinansowania

– Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63

399 469,65 –  wartość projektu

199 734,82 – kwota dofinansowania

– Remont odcinka drogi gminnej nr 100840L ulicy Przelotowej w Terespolu od km 0+000 do km 0+105,70 o długości 0.105,7 km

150 635,79 –  wartość projektu

75 317,89 – kwota dofinansowania

– Remont odcinka drogi gminnej nr 100853L ulicy Akacjowej w Terespolu od km 0+000 do km 0+268 o długości 0,268 km

360 009,95 –  wartość projektu

180 004,97 – kwota dofinansowania

Gmina Konstantynów:

– Remont drogi gminnej nr 100007L od km 0+009,5 do km 1+157,0 w miejscowości Wandopol

694 544,93-  wartość projektu

347 272,46 – kwota dofinansowania

Gmina Janów Podlaski:

– Remont odcinka drogi gminnej nr 100079L od km 0+410,00 do km 1+015,00 w miejscowości Klonownica Mała

1 222 979,82 –  wartość projektu

611 489,91 – kwota dofinansowania

Miasto Międzyrzec Podlaski:

– Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim

226 298,00 –  wartość projektu

113 149,00 – kwota dofinansowania

– Remont drogi gminnej nr G101532L od km 0+005 do km 0+991 w m. Sawki

590 621,51 – wartość projektu

295 310,75 -kwota dofinansowania

– Remont drogi gminnej nr G101476Lod km 0+003,70 do km 0+286,20 oraz od km 0+329,20 do km 0+814,70 w m. Misie

540 899,55 –  wartość projektu

270 449,77 – kwota dofinansowania

Powiat radzyński:

Miasto Radzyń Podlaski

– Remont drogi gminnej nr 102027L – ulica Pomiarowa w Radzyniu Podlaskim

794 304,75

476 582,85 – kwota dofinansowania

Gmina Radzyń Podlaski

– Remont drogi gminnej nr 101935L w m. Płudy od km 0+000 do km 0+993,2

430 494,58 –  wartość projektu

215 247,29 – kwota dofinansowania

Gmina Ulan-Majorat

–  Remont drogi gminnej nr 102207L w m. Domaszewnica – Kolonia Domaszewska od km 0+000 do km 1+324

668 115,83 –  wartość projektu

534 492,66 – kwota dofinansowania

– Remont drogi gminnej nr 102153L w m. Gąsiory od km 0+010 do km 0+492 o łącznej dł. 482,00 mb

208 411,11 –  wartość projektu
166 728,88 – kwota dofinansowania

Powiat parczewski:

Gmina Parczew

– Remont drogi gminnej nr 104036L ul. Polna w Parczewie

231 948,00 –  wartość projektu

115 974,00 – kwota dofinansowania

– Remont drogi gminnej nr 103935L ul. Szkolna w Parczewie

400 591,62 –  wartość projektu

200 295,81 – kwota dofinansowania

Gmina Jabłoń

– Remont drogi gminnej nr 103768L w miejscowości Kolano-Kolonia od km 0+000,00 do km 0+839,8

804 542,88 –  wartość projektu

643 634,30 – kwota dofinansowania.

Jak widać kwota przeznaczona na naprawę naszych dróg jest imponująca. W rozmowie z naszym portalem podkreślał to również senator Grzegorz Bierecki, który nie krył radości, że nasi samorządowcy tak aktywnie włączyli się do rządowego programu. Liderem jest tutaj burmistrz Jacek Danieluk z Terespola, który