Jeszcze większe możliwości przewozu towarów na stacji Małaszewicze!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozbudowały stację Małaszewicze o trzy dodatkowe tory. To część zadania za 123 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol. Inwestycja zwiększyła dostępność i przepustowość stacji oraz konkurencyjność kolei w transporcie ładunków.

Trzy dodatkowe tory powstały na stacji Małaszewicze, między Białą Podlaską a Terespolem. Nowe tory zwiększają przepustowość stacji i tym samym umożliwiają przewóz większej ilości towarów. Dzięki pracom poprawiła się konkurencyjność kolei w transporcie ładunków przez granicę – na ważnej trasie wschód – zachód.

– Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na stacji w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej będą lepsze możliwości przewozu towarów na granicy Polski. Kolej zyska jako sprawny i ekologiczny środek transportu  -– mówi Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Od lat gorącym orędownikiem rozbudowy terminala w Małaszewiczach jest senator Grzegorz Bierecki, który w rozmowie z naszym portalem przyznaje, że Małaszewicze to jest nasza brama handlowa z krajami azjatyckimi.

– Zarządca Infrastruktury stale inwestuje w modernizację kolei dla poprawy przewozu towarów. Prowadzone inwestycje umożliwiają przejazd większej liczby pociągów, co oznacza lepsze możliwości wymiany handlowej – – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W ramach zadania, oprócz torów w Małaszewiczach, o dziesięć torów rozbudowana zostanie także stacja Biała Podlaska. Łącznie wybudowanych zostanie kilkanaście kilometrów torów. Stacja w Białej Podlaskiej będzie mogła obsłużyć większą ilość pociągów towarowych o długości 750 metrów. Zakres prac obejmuje także budowę sieci trakcyjnej, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Będzie wykonane odwodnienie, ważne dla dobrego utrzymania torów. Prace finansowane są ze środków publicznych przeznaczonych na dokapitalizowanie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach dofinansowania Krajowego Programu Kolejowego. Prace zaplanowane są do 2024 r.

Bezpieczniejszy dostęp do kolei na przystanku Biała Podlaska Wschodnia

W zakresie zadania jest także budowa przejścia pod torami na nowym przystanku Biała Podlaska Wschodnia. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo. Dla podróżnych z trudnościami z poruszaniem się zostaną udostępnione pochylnie. W tunelu zamontowane zostanie energooszczędne, jasne oświetlenie LED. Obiekt zapewni dogodne przejście na dwa nowe perony jednokrawędziowe. Wejście do tunelu będzie zapewnione od strony ulicy Sidorskiej i Akademii Bialskiej. Obecnie budowane jest odwodnienie drogi łączącej ulicę Sidorską z przystankiem Biała Podlaska Wschodnia.

Wykonawcą prac jest firma Trakcja S.A. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

Lepszy dostęp do kolei na stacjach Biała Podlaska, Terespol i Małaszewicze

Rozbudowa stacji Małaszewicze i Biała Podlaska jest uzupełnieniem inwestycji „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”, dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Wartość tego projektu to 754,9 mln zł.