Podsumowano zagraniczne staże zawodowe naszej młodzieży

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się oficjalne podsumowanie projektu zagranicznych staży zawodowych o numerze 2021-1-PL01-KA121-000010129, realizowanego w terminie od 01.09.2021r. do 31.08.2023r.

Na spotkanie zaproszono Dyrektorów bialskich Branżowych Szkół Zawodowych, z którymi Centrum od lat współpracuje, lokalnych przedsiębiorców zatrudniających pracowników młodocianych, kadrę wychowawczą oraz uczestników ECKiW. Podczas uroczystości omówione zostały osiągnięte w ramach realizowanego projektu cele i działania. Młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych realizowanych w Hiszpanii oraz na Węgrzech.

Zebrani goście obejrzeli filmy z pobytu za granicą, przedstawiono folder zawierający informacje o zrealizowanych stażach oraz poczęstowano zaproszonych gości własnoręcznie przygotowanymi tradycyjnymi przysmakami, które pochodzą z Hiszpanii i Węgier.
Na zakończenie spotkania młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała z rąk Dyrektora Karola Sudewicza, dokumenty potwierdzające kompetencje nabyte w trakcie pobytu za granicą, były to zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w stażu zawodowym oraz dokumenty Europass – Mobilność. Nabyte kompetencje i doświadczenie zawodowe z pewnością zwiększą szanse młodzieży na znalezienie zatrudnienia po zakończonym procesie edukacji.

Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie uczniów w nauce języka branżowego jak również w poznaniu kultury, tradycji i zwyczajów krajów przyjmujących. W projekcie wzięło udział 24 podopiecznych ECKiW OHP w Roskoszy, kształcących się w zawodzie kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, monter zabudowy i robót wykończeniowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz monter sieci i instalacji sanitarnych. Dwutygodniowe staże zorganizowane zostały w dniach 08 – 19.08.2022r. w miejscowości Malaga w Hiszpanii oraz w terminie 16 – 27.01.2023r. w Gyomaendrőd na Węgrzech. Wyjazd młodzieży do Hiszpanii i na Węgry, poprzedzony był szeregiem działań przygotowujących, które zrealizowane zostały zgodnie ze standardami jakości programu Erasmus. W ramach projektu zrealizowano wparcie pedagogiczne, kulturowe i językowe oraz wsparcie ekologiczne i cyfrowe.

Jest to już kolejny projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, który zakończy się 31.08.2023r.
Akredytowany projekt zagranicznych staży zawodowych został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe” Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry.

 

Źródło: ECKiW OHP w Roskoszy Autor: Katarzyna Bancarzewska sp. ds. realizacji programów
Fot. ECKiW OHP w Roskoszy