Nowy dyrektor bialskiego pogotowia

Bialskie pogotowie pozostaje w dobrych rękach. Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Igora Dzikiewicza na stanowisko Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej. Dzikiewicz będzie kierował bialskim pogotowiem przez najbliższe sześć lat.

Igor Dzikiewicz to doświadczony i sprawny menadżer. W ostatnich latach z sukcesami zarządzał bialskim WORD. Jako dyrektor ośrodka postawił sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na ulicach Białej Podlaskiej, co realizował poprzez niespotykaną w skali całego kraju edukację dzieci i młodzieży. Dzikiewicz, przy wsparciu senatora Grzegorza Biereckiego, wybudował nowoczesne miasteczko ruchu drogowego, w którym najmłodsi mogą poznawać zasady poruszania się po mieście, organizował edukacyjne konkursy i spotkania dla dzieci z całego regionu.

Na stanowisku Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Igor Dzikiewicz zastąpił Artura Kozła, któremu powierzono zarządzanie bialskim szpitalem.