Papież do kardynała Dziwisza przed uroczystościami w Kodniu: „Powierzam Cię gorąco najczulszej opiece Maryi”

Znamy treść listu, wysłanego przez papieża Franciszka do kardynała Stanisława Dziwisza, który będzie Specjalnym Wysłannikiem Ojca Świętego na trzechsetną rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia – Matki Jedności. Uroczystości rozpoczynają się już jutro a w Kodniu spodziewanych jest co najmniej 50 tysięcy pielgrzymów. Poniżej publikujemy szczegółowy pogram wydarzenia. 

Papież Franciszek podkreśla, że „ufnie wyznacza” kardynała Dziwisza swoim przedstawicielem. „(…) od wielu lat udzielasz nam pomocy, a wcześniej w sposób szczególny służyłeś mojemu świętemu Poprzednikowi, tak ukochanemu przez naród polski Janowi Pawłowi II” – pisze Franciszek. Papież przypomina także, że osobiście poświęcił nowe korony, które zostaną umieszczone na obrazie Matki Bożej Kodeńskiej „ażeby pobożnie i godnie uczcić 300. rocznicę aktu ukoronowania, która przypada w tym dniu w roku 2023”.

Opublikowano także szczegółowy program uroczystości. Rozpoczną się one w niedzielę, 13 sierpnia od – przeniesionego z poniedziałku – powitania Legata Papieskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Następnie nastąpi odsłonięcie pomnika Powstańców Styczniowych na pamiątkę zwycięskiej bitwy o Kodeń. Tuż potem w kodeńskim Sanktuarium odbędzie się pierwsze wykonanie napisanej specjalnie na tę okazję Symfonii Pokoju i Pojednania. W poniedziałek eucharystia rozpocznie uroczystości odpustowe. We wtorek odbędzie się m.in. procesja z Bazyliki na Kalwarię z cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej a następnie nałożenie koron i sum odpustowa pod przewodnictwem Legata Papieskiego z udziałem Episkopatu Polski.

PEŁNĄ TREŚĆ LISTU PAPIEŻA FRANCISZKA A TAKŻE SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TRZYDNIOWYCH UROCZYSTOŚCI PUBLIKUJEMY PONIŻEJ.

Do Naszego Czcigodnego Brata Stanisława Dziwisza,

Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego,
Emerytowanego Arcybiskupa Krakowskiego 

Świątynie ku czci Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki, w niezwykły sposób wyróżniają się na całym świecie, a także promieniują jako miejsca najświętsze i godne czci. Uświęcone niezwykłymi misteriami, wsławione tyloma cudami, odwiedzane przez licznie przybywający lud, zgodnie gromadzą Boże dzieci, odrodzone przez chrzest, pod bezpieczną osłoną i płaszczem Matki Odkupiciela.  W tych miejscach czci się Ją jako umiłowaną Bożą służebnicę i uczennicę, a Ona, wstawiając się za Bożymi dziećmi, prowadzi je do wyjątkowej wspólnoty z jednorodzonym Synem, tak „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21) i w ten sposób budowali Kościół jako żywe ciało Pana.

Z listu Czcigodnego Brata, Biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, wiem, że słynny wizerunek Maryi Królowej Podlasia, Matki Jedności, czczony w miejscowości Kodeń w diecezji siedleckiej, zostanie ozdobiony nowymi koronami, które poświęciłem osobiście w Rzymie 3 sierpnia ubiegłego roku, ażeby pobożnie i godnie uczcić 300. rocznicę aktu ukoronowania, która przypada w tym dniu w roku 2023. Dla godnego i uroczystego dopełnienia tego obrzędu oraz uczczenia Maryi Bożej Rodzicielki, wspomniany Biskup uprzejmie prosił mnie o wyznaczenie Kardynała, ażeby reprezentował moją osobę w czasie uroczystości w tym sanktuarium. Dlatego do wypełnienia tego zadania ufnie wyznaczam Ciebie, Czcigodny Bracie, który od wielu lat udzielasz nam pomocy, a wcześniej w sposób szczególny służyłeś mojemu świętemu Poprzednikowi, tak ukochanemu przez naród polski Janowi Pawłowi II. Tym listem mianuję Cię Naszym Specjalnym Wysłannikiem na wspomniany jubileusz obchodzony 15 sierpnia bieżącego roku w Bazylice Mniejszej, czyli Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Podlasia, Matki Jedności, w Kodniu.

Przewodnicząc obrzędom liturgicznym, przekażesz moje serdeczne pozdrowienia obecnym, szczególnie Siedleckiemu Pasterzowi, a także wszystkim Braciom w biskupstwie, członkom Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy gorliwie spełniają tam posługę duszpasterską, a także prezbiterom, diakonom, członkom wspólnot życia konsekrowanego oraz wszystkim wiernym świeckim. Proszę, zachęcaj wszystkich obecnych, aby jak najpobożniej czcili Najświętszą Pannę Maryję, a w sercach zachowywali prawdziwą i szczerą jedność, jaka przystoi wiernym, stanowiącym jedno Mistyczne Ciało Chrystusa i jedną duszę. 

Ja zaś będę towarzyszył Twojej misji w modlitwie i już teraz, Czcigodny Nasz Bracie, powierzam Cię gorąco najczulszej opiece Maryi, Najświętszej Bożej Rodzicielki, Jej Oblubieńca świętego Józefa, a także patronów tej diecezji, mianowicie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz patrona jedności – świętego Jozafata. Nadto udzielamy naszego błogosławieństwa zwłaszcza Tobie, abyś przekazał je wszystkim, do których teraz zostajesz posłany, prosząc nawzajem o modlitwę w intencji Naszej trudnej posługi Piotrowej.

Watykan, 17 lipca 2023 roku, w jedenastym roku Naszego Pontyfikatu.

——————————————————————————————————————————————————————- 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Hasło: „Maryjo, Królowo Podlasia, Miłosierna Matko Jedności, łaski pełna, módl się za nami”

13.08.2023 – niedziela:

11.30 – Powitanie Legata Papieskiego kard. Stanisława Dziwisza.

16.00 – Odsłonięcie pomnika Powstańców Styczniowych na pamiątkę zwycięskiej bitwy w Kodniu. Do udziału w tych uroczystościach został zaproszony Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

17.00 – Oratorium ku czci Matki Bożej Kodeńskiej w Bazylice w wykonaniu Filharmonii Lubelskiej.

14.08.2023 – poniedziałek:

9.00 – Powitanie przed Bazyliką Konnej Pielgrzymki w Hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej

12.00 – Eucharystia na rozpoczęcie uroczystości odpustowych (Bazylika) – bp Kazimierz Gurda

16.00 – Droga krzyżowa (Kalwaria)

17.00 – Nieszpory maryjne (Bazylika)

17.45 – Procesja maryjna z Bazyliki na Kalwarię

18.00 – Eucharystia – abp Mieczysław Mokrzycki (Kalwaria), oprawa muzyczna – chór chłopięcy „Poznańskie Słowiki”

20.00 – Procesja różańcowa ze świecami (Kalwaria)

21.00 – Apel Maryjny Podlasia (Kalwaria)

21.45 – Modlitwa i koncert „Siewcy Lednicy” (Kalwaria)

15.08.2023 – wtorek:

0.00 – Pasterka Maryjna (Kalwaria) – Prowincjał Polskiej Prowincji, o. Marek Ochlak OMI – następnie nocne czuwanie u stóp Pani Podlasia

5.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (Bazylika)

6.00 – Eucharystia z homilią (Bazylika)

8.00 – Eucharystia z homilią (Bazylika)

9.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Kalwaria)

9.30 – Eucharystia z udziałem Przyjaciół Misji Oblackich (Kalwaria) – bp Radosław Zmitrowicz OMI

11.30 – Procesja z Bazyliki na Kalwarię z cudownym obrazem Matki Bożej Kodeńskiej

12.00 – Nałożenie koron i suma odpustowa pod przewodnictwem Legata Papieskiego z udziałem Episkopatu Polski (Kalwaria). Poświęcenie ziół i procesja Maryjna z Kalwarii do Bazyliki

16.15 – Pożegnanie Legata Papieskiego

16.30 – Nieszpory Maryjne (Bazylika)

17.00 – Msza św. z homilią (Bazylika)

20.30 – Różaniec (Bazylika)

21.00 – Apel Maryjny Podlasia i zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Zakończenie uroczystości odpustowych (Bazylika).

 

 

Źródło: opoka.org, BP KEP Autor: red.
Fot. diecezja.pl