Terespol coraz bardziej cyfrowy. Kolejna świetna inicjatywa burmistrza Danieluka

Miasto Terespol otrzymało w ramach programu rządowego z Ministerstwa Cyfryzacji środki finansowe w kwocie 163 710 zł w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Obecnie został zakupiony sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem tj.: stacje komputerowe PC, laptopy, serwer plików, zasilacz serwerowy ups, drukarki. Posłuży on Urzędowi Miasta Terespol i jednostkom podległym do szybszego i sprawniejszego komunikowania się z mieszkańcami – poinformował burmistrz miasta Jacek Danieluk.

Pandemia COVID-19 pokazała, że w dzisiejszym świecie niezwykle ważne jest sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy. Załatwianie spraw w urzędach i nauka zostały przeniesione do sieci, w ramach trybu zdalnego. Niektóre z urzędów napotkały problemy w postaci np. braków sprzętowych czy niewystarczających kompetencji cyfrowych pracowników, a naukę zdalną utrudnił brak komputerów i problem z dostępem do Internetu, zwłaszcza wśród uczniów mieszkających na terenach popegeerowskich. W odpowiedzi na te problemy powstał projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego: wesprzemy rozwój cyfrowy instytucji samorządowych, zwiększymy cyberbezpieczeństwo i zapewnimy sprzęt z dostępem do Internetu, niezbędny do nauki zdalnej.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

Cyfrowa Gmina realizowana jest w partnerstwie z Politechniką Łódzką.

Burmistrz Jacek Danieluk wielokrotnie udowadniał, że jest prawdziwym mistrzem w pozyskiwaniu rządowych i unijnych środków mających służyć mieszkańcom. W Terespolu realizowane są liczne inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Terespol z sukcesem pozyskuje też środki na działalność kulturalną i edukacyjną.

Fot. Jacek Danieluk/Facebook