Nowy sprzęt dla bialskiego pogotowia!

Respirator i system kompresji klatki piersiowej – Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej, otrzymała nowy sprzęt medyczny, który będzie służył do ratowania życia pacjentów. Nowoczesne urządzenia zostały przekazane przez rząd na ręce wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.

– Dziękujemy Panu Wojewodzie za wsparcie. Nowy sprzęt niezwłocznie umieścimy w naszych ambulansach aby służył ratowaniu zdrowia i życia lokalnej społeczności wspierając prace ratowników medycznych – powiedział dyrektor stacji Igor Dzikiewicz.

System kompresji klatki piersiowej LUCAS 3 jest przenośnym urządzeniem pozwalającym przezwyciężyć problemy związane z ręcznymi uciskami klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Urządzenie LUCAS pomaga ratownikom skutecznie dostarczać w sposób spójny i ciągły uciski klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi American Heart Association (AHA) i Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). LUCAS 3 znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach i okolicznościach: na miejscu zdarzenia, podczas przenoszenia pacjenta lub transportowania go w ruchu ulicznym czy drogą powietrzną ale też w szpitalach i pracowniach kardiologii interwencyjnej.

Medumat Standard 2 to wyjątkowy respirator transportowy dający maksymalne bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych kiedy liczy się każda sekunda, zwłaszcza w przypadku zastępczej wentylacji oddechowej, która stanowi kluczowy czynnik w ratowaniu życia. Urządzenie posiada trzy specjalne tryby spełniające najnowsze wymagania w medycynie ratunkowej.

Jak zauważa, Marek Dragan, ratownik medyczny z bialskiej placówki: Nowe urządzenia to tak na prawdę trzecia para rąk do pracy. Dzięki nim znacznie wzrasta nasz komfort pracy ale co najważniejsze wzrasta standard opieki nad pacjentem w sytuacji zagrożenia życia.

Przekazanie sprzętu nastąpiło 24 sierpnia w magazynie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Sprzęt przekazał Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski. Wartość sprzętu to ok 160 tys. złotych.

Źródło: artykuł sponsorowany/ Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej
Fot. artykuł sponsorowany/ Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej