Pożegnanie pułkownika Zimnego. Bialski garnizon ma nowego dowódcę

Z okazji Święta Wojsk Lądowych odbyła się w Białej Podlaskiej uroczysta zbiórka. Była to okazja do oficjalnego podziękowania za służbę na Południowym Podlasiu dotychczasowego dowódcy bialskiego garnizonu ppłk Marcina Zimnego. W Białej Podlaskiej zastąpi go ppłk Łukasz Ogrodowicz.

Podpułkownik Marcin Zimny szybko zyskał sympatię mieszkańców regionu i współpracujących z wojskiem samorządowców. Dzięki jego zaangażowaniu wojsko „wychodziło do ludzi”, propagując idee obronności i etos służby Ojczyźnie. Za świetną pracę w Białej Podlaskiej Panu Pułkownikowi dziękowali m.in. senator Grzegorz Bierecki czy sekretarz gminy Kodeń Mariusz Zańko. W uroczystej zbiórce uczestniczył również gen. bryg. Artur Kozłowski, dowódca 1. Waraszawskiej Brygady Pancernej.

Ppłk Marcin Zimny został awansowany na Szefa Sztabu w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Jego następcą w Białej Podlaskiej został ppłk Łukasz Ogrodowicz.

Źródło: podlaski.info Autor: red.
Fot. FB/gminakoden