Kilkanaście milionów na nowe drogi

Ponad 16,3 mln zł trafi do samorządowców z terenu województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpisali umowy i odebrali symboliczne czeki. Łącznie, od początku funkcjonowania RFRD do lubelskiego trafiło 1,5 mld zł. Wojewoda Lech Sprawka podkreślał, że jest to miara realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju.

Samorządowcom pogratulowali sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Umowy podpisały Gminy: Biała Podlaska, Dołhobyczów, Frampol, Józefów, Świdnik, Niemce, Piaski, Ryki, Terespol, Ulhówek, Urzędów, Werbkowice, Włodawa, Wojcieszków, Żyrzyn, Łęczna, a także Powiat Kraśnicki i Miasto Międzyrzec Podlaski. Dofinansowanie zostało przyznane także dla Powiatu Opolskiego i Gminy Milejów. Samorządowcy podpiszą umowy w innym terminie. Łącznie, dofinansowanych zostało 26 zadań na ponad 16,3 mln zł. Łączna długość remontowanych dróg to 29 km.

Lubelskie na pierwszym miejscu

To kolejny etap podpisywania umów na zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tym razem z modułu remontów.

– Dziękuję, że złożyliście wnioski, które spełniły kryteria. Życzę dobrych wykonawców, sprawnych realizacji zadań ku radości ostatecznych beneficjentów, którymi będą członkowie Waszych wspólnot. Jest to tylko część z zadań realizowanych w ramach Funduszu. We wskaźnikach województwo lubelskie jest na pierwszym miejscu pod względem ilości zadań, czy długości remontowanych, budowanych i przebudowywanych dróg – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach RFRD

Gmina Biała Podlaska: Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka-Dokudów II – Dokudów I o długości 3848,60 m i remont drogi gminnej nr 100280L w miejscowościach Pólko-Pojelce-Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00
Gmina Dołhobyczów: Remont drogi gminnej nr 111370L od km 0+000,00 do km 0+502,50 w miejscowości Oszczów i Remont drogi gminnej nr 111380L od km 0+500,00 do km 0+994,00 w miejscowości Gołębie
Gmina Frampol: Remont drogi gminnej nr 109212L w miejscowości Radzięcin od km 0+000 do km 0+640
Gmina Józefów: Remont drogi gminnej nr 109465L ul. 29 Marca w Józefowie
Gmina Łęczna: Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Łęcznej
Gmina Miejska Świdnik: Remont ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdniku (odcinek od ul. Racławickiej do drogi krajowej S17) i Remont ul. Struga w Świdniku
Gmina Milejów: Remont drogi gminnej nr 105334L w msc. Antoniów w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+256,00 i Antoniów-Kolonia w kilometrażu roboczym od 0+555,00 do 1+543,00 i Remont drogi gminnej nr 105339L w msc. Milejów-Osada w kilometrażu roboczym od 0+000,00 do 0+390,00
Gmina Niemce: Remont drogi gminnej nr 106046L od km 0+000,00 do km 0+825,02 w m. Zalesie
Gmina Piaski: Remont drogi gminnej nr 105692L w m. Majdan Kozic Dolnych km roboczy 0+000 – 0+995 i Remont drogi gminnej nr 105709L w m. Józefów km roboczy 0+000 – 0+995
Gmina Ryki: Remont drogi gminnej nr 102828L od km 0+003 do km 1+717 w m. Ownia
Gmina Terespol: Remont odcinka drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63
Gmina Ulhówek: Remont drogi gminnej nr 111999L w miejscowości Hubinek
Gmina Urzędów: Remont drogi gminnej nr 108302L w m. Majdan Moniacki i Moniaki-Kolonia
Gmina Werbkowice: Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+016,00 do km 0+484,00 w miejscowości Sahryń
Gmina Włodawa: Remont drogi gminnej nr 104425L (ul. Zielona) od km 0+000 do km 0+923,31 w Susznie i Remont drogi gminnej nr 117332L (ul. Szkolna) od km 0+000 do km 0+278,02 w Orchówku
Gmina Wojcieszków: Remont drogi gminnej nr 102707L od km 0+000 do km 2+139 w miejscowościach Wojcieszków i Wola Bobrowa
Gmina Żyrzyn: Remont drogi gminnej nr 107455L na odcinku 990mb w miejscowości Zagrody
Miasto Międzyrzec Podlaski: Remont drogi gminnej nr 101671L od km 0+000 do km 0+131,00 w Międzyrzecu Podlaskim
Powiat Kraśnicki: Remont drogi powiatowej nr 2717L od km 0+808 do km 1+369 w Gminie Kraśnik
Powiat Opolski: Przebudowa drogi powiatowej nr 2604L Wilków – Majdany – Zakrzów – Janiszów na odcinku od km 15+390 do km 17+870 dł. 2,480 km

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RFRD został powołany Ustawą z 23 października 2018 r. To kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Bierecki: Inwestycje w drogi są kluczowe

– Bardzo cieszę się z kolejnych pieniędzy, które rząd przeznaczył na rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie. Rozmawiając z ludźmi z całego Południowego Podlasia często słyszę, jak bardzo potrzebne są nowe drogi i jak dużo zmieniło się pod tym względem w ciągu ostatnich lat. Dzięki działaniom rządu, ale też rozsądnym decyzjom wójtów i burmistrzów, którzy zabiegają o te środki, Polska Wschodnia przestaje być miejscem wykluczonym komunikacyjnie. Inwestycje drogowe są kluczowe, by region mógł się rozwijać, a ludzie nie musieli opuszczać swoich rodzinnych miejscowości, ze względu na utrudniony dojazd do pracy, czy szkoły – powiedział w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki, który był zaproszony na uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim, ale nie mógł w niej uczestniczyć ze względu na działalność senacką. Senator podziękował wojewodzie za zaproszenie i pogratulował świetnego wyniku, jakie osiągnęło województwo lubelskie, jeśli chodzi o liczbę wniosków o nowe drogi.

Źródło: LUW/ podlaski.info
Fot. Marta Panasiuk/LUW Lublin