Ważna wiadomość dla kierowców. W WORD wróciły szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W szkoleniu może uczestniczyć kierowca:

który posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok
któremu naliczono nie więcej niż 24 punkty karne

Opłata za szkolenie wynosi 950 zł.

Liczba miejsc jest ustawowo ograniczona i wynosi 15 osób na jeden termin. W przypadku zainteresowania udziałem prosimy o zapisanie się na szkolenie i dokonanie opłaty.
WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

telefonicznie: 690 – 456 – 456 lub na stronie WWW.WORDBP.PL