Duże wsparcie dla przedsiębiorców z regionu! Chodzi o miliony złotych

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju w Lublinie rusza z drugą transzą niskooprocentowanej pożyczki dla przedsiębiorców z regionu. Wnioski będą przyjmowane od 25 września do 8 października. Pierwsza transza, ogłoszona w lipcu, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – do Funduszu wpłynęło 59 wniosków na kwotę blisko 57 mln zł. Fundusz chce przeznaczyć na pożyczki w tym roku ok. 35 mln zł.

Pożyczki są oprocentowane bardzo preferencyjnie – propozycja Funduszu to stałe oprocentowanie już od 1,24% w skali roku. Pożyczki bazują na zasadach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą składać wnioski w oddziałach LRFR oraz online od 25 września. Korzystne warunki zostaną utrzymane przez dwa tygodnie, czyli do 8 października.

Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju, Rafałem Langiewiczem.

Jestem przekonany, że podjęte działania przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw. W tym celu uruchomiliśmy niskoprocentowe pożyczki, które mają pomóc w rozwoju naszych przedsiębiorców, ale także przyczynić się zmniejszenia kosztów prowadzonych inwestycji i utrzymania bieżącej płynności finansowejmówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro. Oferta Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju kierowana jest do mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, również do jednoosobowych działalności gospodarczych. Warunkiem jest posiadanie siedziby, oddziału, filii lub zakładu produkcyjnego na obszarze województwa lubelskiego.

Zainteresowanie pomocą de minimis, którą uruchomiliśmy w czasie lata, było bardzo duże. Jesteśmy na etapie oceniania i analizy złożonych przez przedsiębiorców wniosków. Chciałbym tylko podkreślić, że te niskooprocentowane pożyczki trafią do firm, którym zależy na wsparciu finansowym nowego produktu, usługi i technologii oraz stosują innowacyjne rozwiązanie w procesie biznesowym zgodnie z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020dodaje Rafał Langiewicz, prezes LRFR.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju jest instytucją samorządu Województwa Lubelskiego. Celem jego działalności jest wspieranie przedsiębiorców z Lubelszczyzny poprzez oferowanie im zwrotnych instrumentów finansowych, zaś misją – zbudowanie regionalnego systemu finansowania. Dzięki aneksowi podpisanemu z Województwem Lubelskim w czerwcu br. Fundusz będzie wdrażać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie z wcześniej przekazanymi środkami z RPO 2007-2013 jest to kwota 468 mln zł.

Pieniądze w formie pożyczek trafiają do przedsiębiorców z regionu. Obecnie dostępne są cztery rodzaje instrumentów finansowych: pożyczki inwestycyjne, hipoteczne, obrotowe i konsolidacyjne. LRFR przez przeszło półtora roku działalności zaangażował środki o wartości ponad 70 mln zł.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka:

  • Można to zrobić bezpośrednio w siedzibie spółki, która mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2.
  • Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego: w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27), Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314) i Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213)
  • Można zadzwonić pod numer: 81 470 73 39
  • Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. W zakładce e-wnioski są umieszczone pomocne instrukcje i informacje – https://lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski/
  • Więcej szczegółów na stronie internetowej: lrfr-lubelskie.pl
Źródło: KANCELARIA MARSZAŁKA
Fot. Anna Nycz