Gigantyczne pieniądze dla naszego regionu! Znamy wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Znamy wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS)! W ramach tej edycji nasz region dostanie prawie 350 mln. złotych dofinansowania na nasze lokalne inwestycje. Pieniądze będą przeznaczone między innymi na Budowę nowego pawilonu opieki długoterminowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, pod którą już położono kamień węgielny, przebudowę hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza w Terespolu, Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Ulan-Majoracie, przedszkola w Leśnej Podlaskiej, czy budowę i remont wielu dróg w całym regionie. A to tylko kilka pozycji. Całą listę znajdziecie na końcu artykułu.

– Zrównoważony rozwój Polski lokalnej jest kluczowy dla naszego rządu. Niezwykle cieszy mnie, że konsekwentnie ogromne pieniądze przeznaczane są na inwestycje w Polsce Wschodniej i nadrabiane są zaległości, zaserwowane nam przez rządy PO-PSL, które, wszyscy wiemy, jak traktowały obszar na wschód od Wisły – mówi poproszony przez nas o komentarz senator Grzegorz Bierecki, który przez cały okres naboru wniosków służył włodarzom gmin radą i pomocą, jak ubiegać się o środki.

– Cieszy mnie, że nasi wójtowie stanęli na wysokości zadania i bardzo aktywnie starali się o pieniądze służące rozwojowi ich małych ojczyzn. Jak patrzę na to, co uzyskał Drelów, Janów Podlaski, Siemień,  Komarówka Podlaska, każda inna gmina, to serce rośnie. To przecież drogi, szkoły, infrastruktura komunalna czy edukacyjna, z których będą korzystać te i przyszłe pokolenia  – dodaje Bierecki.

Nowe inwestycje poprawiają komfort życia mieszkańców. Dzięki nim osoby z naszego regionu mogą podróżować szybciej i bezpieczniej nowymi drogami. Dzieci uprawiają sport na nowoczesnych boiskach sportowych lub uczą się w wyremontowanych salach lekcyjnych.

Zrównoważony rozwój całej Polski

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje, które są bliskie mieszkańcom. Program wspiera zrównoważony rozwój całej Polski. Dzięki temu samorządy mogą budować nowe drogi, modernizować transport publiczny, remontować szkoły czy budować boiska sportowe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko z myślą o mieszkańcach Polski lokalnej.
Program realizowany jest przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pełna lista inwestycji dofinansowanych w ramach VII edycji programu:

Gmina Miejska Biała Podlaska Przebudowa ul. Janowskiej, odcinek od skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 8 000 000,00

Biała Podlaska – Budowa nowego pawilonu opieki długoterminowej w celu zwiększenia dostępności pacjentów do ZOL w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej 6 460 000,00

Powiat Bialski:

POWIAT BIALSKI  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1020L Biała Podlaska (ul. Terebelska) – Terebela – Jagodnica – Witulin 6 023 000,00
POWIAT BIALSKI  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1123L Turów – Szóstka – Drelów w m. Drelów 1 977 060,00
Gmina Biała Podlaska Rozbudowa infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej na terenie Gminy Biała Podlaska. 10 000 000,00
Gmina Drelów Drelów Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w Gminie Drelów – etap II 7 600 000,00
Gmina Janów Podlaski  Budowa dróg w miejscowościach Bubel Łukowiska i Kajetanka, gmina Janów Podlaski 7 900 000,00
Gmina Janów Podlaski Modernizacja infrastruktury Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim 1 000 000,00
Gmina Janów Podlaski  Budowa infrastruktury drogowej w gminie Janów Podlaski 7 000 000,00
Gmina Kodeń Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kodniu 8 000 000,00
Gmina Konstantynów Budowa i remont dróg na terenie Gminy Konstantynów 7 500 000,00
Gmina Konstantynów Remont drogi powiatowej Nr 1027 L 3 000 000,00
Gmina Konstantynów Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w szkołach 1 600 000,00
Gmina Leśna Podlaska Budowa przedszkola samorządowego wraz ze żłobkiem w Leśnej Podlaskiej – I etap 8 000 000,00
Gmina Łomazy Przebudowa drogi nr 1107L wraz z budową chodnika w miejscowości Krasówka i Korczówka. 7 600 000,00
Gmina Łomazy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz remontem budynku gospodarczo-garażowego. 760 000,00
Gmina Międzyrzec Podlaski Poprawa dostępności do zasobów kultury – budowa Centrum Aktywności Kulturalnej w m. Halasy 6 000 000,00
Gmina Międzyrzec Podlaski Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie II 2 000 000,00
MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim 1 998 000,00
MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI Budowa przedszkola miejskiego w Międzyrzecu Podlaskim 7 998 493,20
Gmina Piszczac Przebudowa drogi powiatowej Nr 1051L na terenie Gminy Piszczac 3 800 000,00
Gmina Piszczac Rozwój infrastruktury społecznej – budowa żłobka w Piszczacu 2 550 000,00
Gmina Piszczac Przebudowa drogi powiatowej Nr 1052L na terenie Gminy Piszczac 1 995 000,00
Gmina Rokitno Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na potrzeby administracyjno – usługowe. 4 000 000,00
Gmina Rokitno Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno. 2 000 000,00
Gmina Rokitno  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokitno. 2 000 000,00
Gmina Rossosz poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych 8 000 000,00
Gmina Sosnówka Remont drogi w miejscowości Pogorzelec 1 805 000,00
Gmina Sosnówka Budowa drogi w miejscowości Żeszczyka 2 850 000,00
Gmina Sosnówka Remont drogi w miejscowości Żeszczyka i miejscowości Rozwadówka 2 945 000,00
Gmina Miasto Terespol Budowa i remont dróg gminnych w Terespolu 6 000 000,00
Gmina Miasto Terespol Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ulicy Sienkiewicza 27 w Terespolu 2 000 000,00
Gmina Terespol Przebudowa i budowa dróg w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych RP na granicy polsko – białoruskiej 7 980 000,00
Gmina Terespol Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka. 1 995 000,00
Gmina Tuczna Modernizacja dróg na terenie gminy Tuczna 6 500 000,00
Gmina Tuczna Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej nr 1051 L 2 000 000,00
Gmina Wisznice Rozbudowa infrastruktury społecznej na obszarze gminy Wisznice 7 499 550,00
Gmina Zalesie Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na ternie Gminy Zalesie 7 220 000,00
Gmina Zalesie Budowa drogi gminnej nr 100759L Lachówka Duża – Droga krajowa nr 2 1 615 000,00

Powiat Bialski i Biała Podlaska – 186 171 103,2

Powiat Parczewski:

Gmina Dębowa Kłoda Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Dębowa Kłoda 1 727 000,00
Gmina Dębowa Kłoda Zagospodarowanie miejsca do rozwoju infrastruktury kulturalnej i turystycznej nad J. Bialskim w miejscowości Białka 7 060 000,00
Gmina Jabłoń Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Jabłoń 8 000 000,00
Gmina Jabłoń Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Jabłoń i Wantopol 2 000 000,00
Gmina Milanów Przebudowa i wyposażenie zabytkowego 'Domu Strażaka’ w Rudnie. 2 250 000,00
Gmina Milanów Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Milanów. 5 700 000,00
Gmina Milanów Zakup maszyn i urządzeń do obsługi infrastruktury wodno -kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów 1 805 000,00
POWIAT PARCZEWSKI Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1247L i 1610L na terenie gminy Milanów i Siemień w powiecie parczewskim. 8 000 000,00
Gmina Parczew Rozbudowa i przebudowa sceny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie. 1 999 800,00
Gmina Parczew Przebudowa budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego na publiczne przedszkole wraz z oddziałem żłobkowym w Parczewie przy ul. Harcerskiej 8. 7 990 000,00
Gmina Podedwórze parczewski lubelskie Lepsza jakość infrastruktury drogowej w gminie Podedwórze 8 000 000,00
POWIAT PARCZEWSKI Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1572L i 1095L na terenie gminy Sosnowica i Podedwórze w powiecie parczewskim 2 000 000,00
Gmina Siemień Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Siemień – Etap I 3 000 000,00
Gmina Siemień Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Siemień. Etap II 2 000 000,00
Gmina Siemień Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień 5 000 000,00
Gmina Sosnowica Bezpieczne drogi w gminie Sosnowica-etap 3. 7 596 675,00

Powiat Parczewski – 74 128 475

Powiat Radzyński:

Powiat Radzyński Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej nr 1229L w miejscowości Zbulitów Duży. 1 900 000,00
Powiat Radzyński Przebudowa dróg powiatowych o nr 1235L oraz 1243L o łącznej długości ok. 10,4 km 7 600 000,00
Gmina Borki Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV 2 000 000,00
Gmina Borki Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap V 6 900 000,00
Gmina Czemierniki Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i kulturalnej na terenie gminy Czemierniki. 1 880 000,00
Gmina Czemierniki Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki 7 000 000,00
Gmina Kąkolewnica Nowoczesne ogrzewanie kompleksu budynków oświatowych w Kąkolewnicy 2 000 000,00
Gmina Komarówka Podlaska Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej 5 780 000,00
Gmina Komarówka Podlaska Remont Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej 1 615 000,00
Gmina Radzyń Podlaski Zakup sprzętu do modernizacji i utrzymania dróg 1 995 000,00
Gmina Radzyń Podlaski Nowy ład drogowy w Gminie Radzyń Podlaski etap II 7 999 000,00
Miasto Radzyń Podlaski Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego w Radzyniu Podlaskim 6 000 000,00
Miasto Radzyń Podlaski Modernizacja infrastruktury drogowej w ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim 2 000 000,00
Gmina Ulan-Majorat  Przebudowa sieci dróg gminnych Gminy Ulan-Majorat 4 085 000,00
Gmina Ulan-Majorat Wyposażenie samorządowego przedszkola 1 906 125,00
Gmina Ulan-Majorat Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Stok 2 850 000,00
Gmina Wohyń Wohyń Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wohyń 1 862 000,00
Gmina Wohyń Wohyń Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 5 700 000,00

Powiat Radzyński: 71 072 125

Łącznie: 331 371 703,2