Minister Czarnek w Białej Podlaskiej ogłasza ogólnopolski program dla seniorów i przekazuje pieniądze na rozwój AWF!

– Rozszerzamy program „WF z AWF” na dorosłych i seniorów, i w przyszłym roku przeznaczamy na to 50 mln zł – poinformował przebywający w Białej Podlaskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN wraz z senatorem Grzegorzem Biereckim i posłem Dariuszem Stefaniukiem uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego w bialskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia. Minister zapowiedział, rozszerzenie programu „WF z AWF”.

– Rozszerzamy „WF z AWF” na dorosłych i seniorów, i w przyszłym roku przeznaczamy na to 50 mln zł. Za te środki finansowe akademie wychowania fizycznego w całej Polsce przeszkolą wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego pod kątem poprawiania kondycji fizycznej dorosłych i seniorów, i działania międzypokoleniowego „Aktywne pokolenia” – zapowiedział minister. – Chcemy tworzyć sport kluby międzypokoleniowe. Korzystając z dynamicznie rozwijającej się infrastruktury sportowej przyszkolnej w całej Polsce, chcemy ponownie zaprosić na szkolenia bezpłatne wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego – dodał minister Czarnek.

Wyjaśnił, że profesorowie akademii wychowania fizycznego w całej Polsce będą szkolić nauczycieli w-f z prowadzenia w warunkach szkolnych ćwiczeń międzypokoleniowych, w których uczestniczyć będą dziadkowie, babcie i rodzice z dziećmi.

– Przeznaczymy i 150 mln zł jak tylko program się będzie rozwijał i przynosił kolejne efekty, bo to jest niezwykle ważne również z punktu widzenia ochrony zdrowia” – zapowiedział minister, prognozując, że w przyszłości ta kwota może wzrosnąć trzykrotnie.

Minister Czarnek podkreślił, że dotychczas dzięki środkom z programu udało się otworzyć 30 tys. klubów sportowych dla pół miliona dzieci.

– Badania, które zostały zrealizowane przez profesorów AWF w całej Polsce pokazują jednoznacznie, że trzeba rozszerzać nasz program, bo on przynosi już konkretne rezultaty. Nie tylko diagnostyczne, ale również rezultaty, jeśli chodzi o poprawę kondycji fizycznej dzieci” – wyjaśnił Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki wsparł też działalność bialskiej AWF przekazując symboliczny czek o wartości 25,5 miliona złotych na budowę nowego rektoratu i sali konferencyjnej, oraz centrum rehabilitacji i termomodernizację budynków akademii oraz 15 mln w obligacjach na kolejne inwestycje.

Szef MEiN uczelnię nazwał bialską uczelnię „najbardziej rozwiniętym infrastrukturalnie AWF-em w całej Polsce”.

Obecny podczas inauguracji senator Grzegorz Bierecki, podkreślił, że pieniądze na rozwój akademii będą dodatkowym impulsem, by młodzież z Białej Podlaskiej decydowała się na korzystanie z edukacyjnej oferty AWF. Senator wyraził też wdzięczność ministrowi Czarnkowi, że ten od lat wspiera bialskie uczelnie wyższe i przypomniał, że to dzięki decyzjom ministra Wyższa Szkoła stała się Akademią Bialską i otworzono jej filię w Radzyniu Podlaskim

Z kolei poseł Dariusz Stefaniuk odczytał list, w którym premier Mateusz Morawiecki poinformował o przekazaniu skarbowych papierów wartościowych na rozwój Filii AWF w Białej Podlaskiej. „Zdecydowałem wczoraj o przekazaniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie skarbowych papierów wartościowych o wartości 15 mln zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w Filii AWF w Białej Podlaskiej” – podał premier.

Dzięki środkom na terenie uczelni zostanie wybudowane centrum rehabilitacji, w którym utworzona zostanie przychodnia, w której studenci będą odbywać praktyki dydaktyczne, a pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzić będą badania. Rozbudowany zostanie także dom studencki „Agat”, natomiast gruntownie zmodernizowane zostaną stadion lekkoatletyczny i zespół boisk.

Premier wskazał w liście, że miniony rok był dla polskiej nauki intensywny, a rząd konsekwentnie zwiększał i zwiększa nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Jako przykłady programów wspierających badaczy wymienił m.in. „Perły nauki” i program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

„Krok po kroku dążymy również do umiędzynarodawiania polskiej nauki i pogłębiania współpracy między naszymi a zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Ważnym krokiem w tym kierunku jest podpisane ostatnio porozumienie CEEPUS IV umożliwiające poszerzenie grona uczestników drugiego co do wielkości po Erasmus+ wielostronnego programu współpracy międzyuczelnianej, zwłaszcza z państw Europy Środkowej i Południowej” – napisał premier.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk przypomniał, że na ośmiu kierunkach akademii studiuje ok. 1 tys. osób, w tym ok. 470 na pierwszym roku. Mówiąc o tegorocznych nowościach wskazał, że uczelnia będzie kształcić funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i Straży Marszałkowskiej na kierunku: sport – sporty walki. „To jest nasza nowa inicjatywa i ta współpraca wygląda obiecująco” – stwierdził.

Przypomnijmy, że Filia w Białej Podlaskiej powstała na bazie Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS w Lublinie, które w 1970 r. przekształcono w filię warszawskiej AWF. Swoją działalność uczelnia zainaugurowała w roku 1970/1971.