Powstanie szkoła dla dzieci z autyzmem! Wspólny Świat dostał pieniądze od MEiN

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w towarzystwie senatora Grzegorza Biereckiego i posła Dariusza Stefaniuka, kontynuuje wizyty w bialskich placówkach oświatowych i opiekuńczych. Ważnym punktem na liście odwiedzin ministra, była siedziba stowarzyszenia Wspólny Świat, które od lat pomaga osobom dotkniętym autyzmem.

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach „Wspólny Świat” jest jedną z najprężniej działających tego typu organizacji w Polsce. Stowarzyszenie, od ponad 16 lat wychowuje dzieci, które dotknął autyzm. Dzięki pracy Pani Prezes Anny Chwałek marka „Wspólny Świat” jest znana w całej Polsce. Wszyscy, którzy mieli okazję współpracować z placówką podkreślają profesjonalizm, wiedzę i oddanie zarówno pani Prezes, jak i jej pracowników.

Kolejnym zadaniem, którego podjęła się pani prezes Chwałek jest budowa w Białej Podlaskiej szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem. Profesor Przemysłąw Czarnek nie krył radości z faktu, że jego resort mógł wspomóc inicjatywę kwotą 3 milionów złotych. Minister przypomniał też, że Stowarzyszanie korzysta z wielu programów MEiN, m. in. z Laboratoriów Przyszłości czy Programu Wsparcia Edukacji.

Z kolei senator Grzegorz Bierecki podziękował szefowej Wspólnego Światu za jej zaangażowanie i opiekę, którą otacza swoich podopiecznych. Parlamentarzysta przypomniał, że w chwili obecnej Stowarzyszenie wspiera ponad 350 osób zmagających się z autyzmem.

Poseł Dariusz Stefaniuk, który kilka miesięcy temu był zmuszony bronić dobrego imienia placówki przed oszczercami z opozycji, po raz kolejny podkreślił, że taka organizacja łączy różne środowiska a zarzuty o jej rzekome upolitycznienie są wyssane z palca.