Pod tym sztandarem łączą się pokolenia

– Dla mnie to bardzo ważna chwila. Przede wszystkim chcę podziękować za zaufanie, życzyć Związkowi Piłsudczyków dalszej, owocnej pracy. Cieszę się, że pod tym sztandarem łączą się pokolenia – mówiła Marzena Bierecka, żona senatora Grzegorza Biereckiego, która oficjalnie została matką chrzestną sztandaru lubelskiego okregu Związku Piłsudczyków RP.
– To dla nas wielka duma – podkreślał gen. bryg. Leszek Kalinowski, prezes lubelskiego okręgu Związku Piłsudczyków RP. Sztandar został nadany lubelskim Piłsudczykom trzy lata temu, teraz przyszedł czas na symboliczne ogłoszenie jego matką chrzestną Marzeny Biereckiej, żony senatora Grzegorza Biereckiego. Parlamentarzysta z Południowego Podlasia od lat współpracuje z tym patriotycznym środowiskiem.
– Związek Piłsudczyków jest wspaniałą organizacją, organizacją ludzi, którzy przeznaczają swój czas, swój prywatny majątek na to, aby służyć Ojczyźnie, aby upamiętniać rzeczy ważne dla naszej wspólnoty narodowej – podkreślał senator Grzegorz Bierecki.

Przedstawiciele lubelskiego okręgu Związku Piłsudczyków są obecni na wszystkich ważnych wydarzeniach i rocznicach w regionie. Prowadzą też działania edukacyjne.

Źródło: TVP Lublin Autor: red.
Fot. TVP Lublin