Gratulacje dla marszałka Stawiarskiego! Nasze województwo nagrodzone przez prezydenta

Wczoraj na Zamku w Łańcucie odbyła się Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda postanowił przyznać Województwu Lubelskiemu Nagrodę Specjalną, którą odebrał marszałek Jarosław Stawiarski.

Województwo Lubelskie otrzymało Nagrodę Specjalną za szczególne zaangażowanie w rozwijanie inicjatywy Trójmorza. W uzasadnieniu Kapituła argumentowała przyznanie nagrody w następujący sposób: „Cyklicznie organizowany Samorządowy Kongres Trójmorza w Lublinie stał się międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz nauki i biznesu z 12 państw, które współtworzą tę Inicjatywę. Kongresowi udało się stworzyć przestrzeń do otwartej, międzynarodowej dyskusji na temat przyszłości i kierunków współpracy w ramach Trójmorza. Jest on również miejscem wymiany doświadczeń gospodarczych istotnych z perspektywy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, która uwidoczniła się także w organizacji bezprecedensowej w swojej skali pomocy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy”.

W ramach Nagrody Gospodarczej Prezydent RP wręczył wyróżnienia w pięciu kategoriach głównych:
• Lider MŚP – nagroda dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich firm, które funkcjonują na polskim rynku co najmniej 5 lat i z sukcesem utrzymują w regionie pozycję lidera;
• Narodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw;
• Międzynarodowy Sukces – nagroda dla polskich przedsiębiorstw funkcjonujących od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych;
• Odpowiedzialny Biznes – nagroda dla polskich przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu;
• Firma Rodzinna – nagroda dla polskich przedsiębiorstw z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych lub średnich firm, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, zarejestrowanymi i działającymi w Polsce od co najmniej 15 lat;
oraz w dwóch kategoriach specjalnych:
• Badania+Rozwój – nagroda dla zespołów badawczych, jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną;
• STARTUP_PL – nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

Oprócz Nagrody Specjalnej Prezydent RP przyznał też uznaniowo Nagrodę Indywidualną.
Prezydencka nagroda stanowi cenne i prestiżowe wyróżnienie. Inicjatywa w ciągu dwudziestu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Nominowane firmy z województwa lubelskiego

W tegorocznym konkursie nominowane były następujące firmy z województwa lubelskiego:
1. W kategorii Odpowiedzialny Biznes: Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Lubelski Węgiel „Bogdanka” to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce – swój produkt dostarcza głównie do elektrowni. Wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia oraz ambitnych planów rozwoju. Zgodnie z nową strategią Bogdanka 2030 przyszłość spółki to koncern multisurowcowy napędzający sprawiedliwą transformację – również w kierunku odnawialnych źródeł energii. Bogdanka od 40 lat dba o współpracę z lokalną społecznością, będąc nie tylko największym pracodawcą, ale też filarem zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny, wyróżniającym się dużym zrozumieniem dla kwestii ESG.
2. W kategorii: START-UP.PL: SDS Optic SA zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
SDS Optic tworzy i rozwija innowacyjne urządzenia do diagnostyki medycznej i monitorowania stanu zdrowia w czasie rzeczywistym w chorobach nowotworowych, zakaźnych i grzybiczych. Spółka, jako medtech-bio powerhouse, zamierza skupiać i komercjalizować wybrane innowacyjne projekty naukowe związane z wykorzystaniem w medycynie rozwiązań fotonicznych na różnych etapach zaawansowania.
Flagowym projektem SDS Optic jest inPROBE® – światłowodowa mikrosonda do diagnostyki HER2 dodatniego nowotworu piersi w czasie rzeczywistym.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w 2022 roku

W ubiegłym roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Odpowiedzialny biznes otrzymała firma RST Roztocze Sp. z o.o. z województwa lubelskiego. Firma jest największym w Polsce i jednym z najważniejszych w Europie producentem zamknięć przemysłowych dla różnych gałęzi przemysłu. W kompleksie nowoczesnych hal produkcyjnych mieszczącym ponad 350 maszyn, każdego roku wytwarzanych jest ok. 15 milionów produktów i detali.

Fot. Przemysław Keler/KPRP